Wykład z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi pt. Plastik w środowisku – wczoraj, dziś i jutro

Kalendarz dnia 22 Kwi 2021

W czwartek 22 kwietnia 2021 r. o godz. 17.15 z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi zapraszamy na kolejny odczyt organizowany w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prelegentem będzie dr hab. Przemysław Mroczek, który wygłosi wykład pt. Plastik w środowisku – wczoraj, dziś i jutro. Odczyt organizowany jest wspólnie z Lubelskim Towarzystwem Naukowym. Aby wziąć udział w prelekcji, wystarczy wejść na stronę z transmisją on-line.

Plastik w środowisku

Plastik, czyli szeroko rozumiane tworzywa sztuczne (polimery) są materiałami powszechnie stosowanymi i bardzo rozpowszechnionymi w otaczającym nas świecie. Ich historia przekracza już 200 lat, a ostatnie 70 lat to okres masowej produkcji.

Jesteśmy przyzwyczajeni do powszechnego użytkowania tworzyw sztucznych, doceniając m.in. ich trwałość, lekkość, plastyczność, uniwersalność zastosowań, atrakcyjny wygląd oraz niską cenę. To sprawia, że plastiki są ważne dla nas jako jednorazowe produkty, które już po jednym użyciu stają się nieistotnym odpadem. Współczesna wielkość produkcji plastików jest z niczym nieporównywalna, a my nie wyobrażamy sobie życia bez nich. To sprawia, że tworzywa sztuczne są obecne w niemalże każdym miejscu na Ziemi od głębokich rowów oceanicznych poprzez grzbiety najwyższych łańcuchów górskich aż po przestrzeń kosmiczną. W skrajnych przypadkach ich obecność na powierzchni akwenów morskich sprawia, że mamy do czynienia z nowymi, sztucznymi wyspami, a na oceanach nawet z „plastikowymi kontynentami”. Przyzwyczajeni jesteśmy do plastikowych odpadów, widząc problem m.in. w słomkach, butelkach PET czy foliowych woreczkach i szukając lekarstwa w ich wielokrotnych lub biodegradowalnych zamiennikach. Problem odpadów jest jednak bardziej złożony, bo plastiki nie rozkładają się, a jedynie rozpadają na coraz bardziej drobne cząsteczki.

Tematyka wykładu

Prezentacja składa się z trzech części. Pierwsza przybliża historię odkryć najważniejszych rodzajów tworzyw sztucznych na tle globalnych zmian w środowisku oraz najważniejszych wydarzeń historycznych. Druga część (współczesność) wiąże się z analizą wykorzystywania tworzyw w ujęciu globalnym i ich znaczeniem dla gospodarki oraz odpadami bardzo problematycznymi dla środowiska. Ostatnia, trzecia część zawiera informacje na temat przyszłych możliwych scenariuszy związanych z rozwojem kolejnej generacji tworzyw sztucznych oraz recyklingiem masowo narastającej masy ich odpadów.

Prelegent

Przemysław Mroczek – doktor habilitowany nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia, zatrudniony w Instytucie Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS w Lublinie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą m.in. rekonstrukcji środowiska w czwartorzędzie na obszarze Europy Środkowej. W badaniach koncentruje się przede wszystkim na analizach lessów i gleb kopalnych z wykorzystaniem szeregu metod fizykochemicznych i mikroskopowych. Na marginesie jego zainteresowań są interakcje człowiek- środowisko zapisane w osadach oraz analizy zmian klimatycznych wywołane działalnością antropogeniczną o natężeniu zmiennym w czasie i przestrzeni.