Wykład pt. Współczesne problemy Syberii

Kalendarz dnia 8 Kwi 2021

W czwartek 8 kwietnia 2021 r. o godz. 17.15 zapraszamy na odczyt w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Naszym gościem będzie Wiceprzewodniczący PTG dr hab. Tomasz Wites, który wygłosi wykład pt. „Współczesne problemy Syberii”. Prelekcja odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

Zapraszamy na prelekcję skierowaną do szerokiego grona odbiorców: zarówno do osób świadomych zachodzących przemian w azjatyckiej części Rosji, jak i tych, u których Syberia wzbudza zaciekawienie, a nierzadko strach. Ruszymy w głąb Syberii różnymi środkami transportu docierając do zagubionych peryferii dawnego archipelagu Gułag. Zapraszamy w podróż mającą wiele kolorów, starając się, może już po raz kolejny, zrozumieć fenomen ziemi naznaczonej trudną historią i fascynującą współcześnie zachodzącymi przemianami.

Tematyka prelekcji

Syberia w wyobrażeniu wielu jawi się jako teren z nieprzeniknioną przyrodą, ukształtowaną w niekorzystnych warunkach klimatycznych. W kontekście gospodarczym kraina ta kojarzy się z ogromnymi złożami surowców mineralnych, do pozyskania których sprowadzono liczne rzesze ludzi. W różnych okresach historycznych wiele osób dotarło tam pod przymusem, część dobrowolnie, upatrując w tym poprawy warunków życia. Współcześnie Syberia doświadcza gwałtownych przemian demograficznych i społeczno-gospodarczych. Przeobrażeniom podlega również nieprzenikniona przyroda.

Prelegent

Tomasz Wites – geograf, doktor habilitowany, adiunkt i kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Politycznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Miłośnik podróży dalekich i bliskich.