Wykład pt. Morze Południowochińskie: warunki środowiskowe, rozwój podczas górnego czwartorzędu

Kalendarz dnia 8 Kwi 2021

„Morze Południowochińskie: warunki środowiskowe, rozwój podczas górnego czwartorzędu” to tytuł prelekcji prof. Ryszarda Krzysztofa Borówki. Wykład ten będzie częścią najbliższego spotkania organizowanego online przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie odbędzie się w czwartek 8 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 na platformie Microsoft Teams.

Tematyka prelekcji

Na wykładzie przedstawione zostaną zagadnienia budowy geologicznej, sytuacji geotektonicznej i rozwoju basenu Morza Południowochińskiego w okresie przedczwartorzędowym. Poruszone zostaną także kwestie wpływu czwartorzędowych zmian klimatycznych, a także procesów tektonicznych i zdarzeń ekstremalnych na kształtowanie osadów w basenie Morza Południowochińskiego oraz zmian natężenia procesów sedymentacyjnych na północnym szelfie Morza Południowochińskiego w aspekcie wielkoskalowych przemian sieci hydrograficznej Azji Południowowschodniej. Omówione zostaną również współczesne problemy badanego akwenu morskiego – konflikt polityczny na tle dostępu do złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Badania, które zaprezentowane zostaną na wykładzie są efektem współpracy pracowników z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz z Guangzhou Marine Geological Survey.

Prelegent

Ryszard Krzysztof Borówka – profesor nauk o Ziemi, absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UAM (1971) i były pracownik Instytutu Badań Czwartorzędu UAM. Od 1993 roku pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim, długoletni kierownik Zakładem Geologii i Paleogeografii, a także Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych przez cztery kadencje. Jest autorem i współautorem ponad 370 publikacji, w tym m.in. około 100 oryginalnych artykułów naukowych wydanych w czasopismach międzynarodowych. Jest także twórcą szeregu monografii i artykułów popularno-naukowych, m.in. książek „Ewolucja Ziemi”, „Budowa Ziemi bez tajemnic”, „Dzieje Ziemi i rozwój życia”, „Skarby Ziemi”. Jego zainteresowania badawcze dotyczą środowisk eolicznych nadmorskich i pustynnych, denudacyjnych i lagunowych.