Wykład pt. Zanieczyszczenie powietrza w uzdrowiskach polskich

Kalendarz dnia 25 Mar 2021

W czwartek 25 marca 2021 r. o godz. 17.15 zapraszamy na odczyt w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Naszym gościem będzie dr hab. Magdalena Kuchcik, prof. IGiPZ, która wygłosi wykład pt. „Zanieczyszczenie powietrza w uzdrowiskach polskich – problem gmin uzdrowiskowych oraz kuracjuszy”. Prelekcja odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

Tematyka prelekcji

Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie złej jakości powietrza w uzdrowiskach, która ogranicza lecznictwo uzdrowiskowe. W Polsce funkcjonuje 45 uzdrowisk oraz 8 miejscowości posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, a przebywa w nich rocznie 760 tys. osób (dane z 2018 r.). Wiele z uzdrowisk leży w dolinach i kotlinach górskich, choć nie tylko tam zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10, PM2,5 i B(a)P przewyższa wielokrotnie dopuszczalną normę. W wykładzie pokazane zostaną także działania, jakie podejmują władze lokalne w celu poprawy tego stanu. Niestety pomimo wielu programów, w tym także rządowych i unijnych, nie we wszystkich uzdrowiskach sytuacja ulega poprawie.

Prelegentka

Magdalena Kuchcik – Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz stażu naukowego w Zakładzie Epidemiologii ASL/RME w Rzymie (Agenzia Sanita Publica, Lazio Roma) w związku z projektem PHEWE (Assessment and Prevention of Acute Health Effects of Weather Conditions in Europe). Obecnie pracuje w Pracowni Badania Oddziaływań Klimatu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Naukowo interesuje się przede wszystkim wpływem pogody, a zwłaszcza skrajnych warunków pogodowych, na człowieka. Bada też klimat miasta, zwłaszcza w kontekście wpływu struktur miejskich na klimat lokalny i warunki odczuwalne, ale też zmiany klimatu miasta pod wpływem jego rozwoju i zmiany klimatu. Zaangażowana jest od lat w analizę i ocenę klimatu uzdrowisk oraz klimatycznych uwarunkowań lecznictwa uzdrowiskowego. Pełniła funkcję kierownika i wykonawcy w kilkudziesięciu projektach naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz prac popularno-naukowych.