Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody 2021

Kalendarz dnia 26 Mar 2021

Zapraszamy do udziału w Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody organizowanym przez Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Szkołę Podstawową nr 26 w Bytomiu, pod patronatem honorowym Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie odbędzie się zdalnie w dniu 26 marca 2021 r. w godzinach 8:30 – 16:00.

Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody koncentruje się wokół dwóch tematów przewodnich: „Bałtyk z bytomskiej perspektywy. Jak w szkole uczymy i jak możemy uczyć o naszym Morzu?” oraz „Bytom – przyrodnicza i kulturowa perełka pojezierza antropogenicznego”. W programie – wykłady i warsztaty prowadzone przez wykładowców: Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, pracowników: Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Słowińskiego Parku Narodowego oraz WWF Polska, a także nauczycieli bytomskich szkół i pasjonatów bytomskiej przyrody.

Program

 • 8:30 – 9:00 otwarcie Forum
 • 9:00 – 9:30 mgr Marta Guja i mgr Justyna Przepadło (Bytomskie Koło Terenowe PTG, SP 26 w Bytomiu) „Aspekt jakościowy edukacji regionalnej w systemie dobrych praktyk na przykładzie współpracy: SP 26 (wcześniej ZSO nr 5) w Bytomiu – Stacja Morska im prof. Krzysztofa Skóry Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ w Sosnowcu – Oddział Katowicki PTG
 • 9:35 – 10:05 mgr Małgorzata Bosek (V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. K. Skolimowskiej w Bytomiu) „Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły jako przykład odradzania się przyrody na obszarze poddanym silnej antropopresji
 • 10:10 – 10:40 Aleksander Pawełczyk (fotograf) „Piękno Żabich Dołów oczyma fotografa
 • 10:45 – 11:15 dr hab. Marek Ruman, Prof. UŚ (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego) „Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne
 • 11:25 – 11:55 dr hab. Damian Absalon, Prof. UŚ (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego) „Zbiorniki wodne i ich możliwości w kontekście łagodzenia skutków zmian klimatu na przykładzie miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • 12:00 – 12:30 dr Barbara Włochowicz (Wyższa Szkoła Humanitas, IDN „Wiedza” Katowice) „Bytomskie jednostki pływające
 • 12:45 – 13:55 mgr Monika Selin i mgr Justyna Kąpa („Błękitna Szkoła” – Stacja Morska im. prof. Krzysztofa Skóry Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego) „Ssaki bałtyckie a problemy z odpadami plastikowymi i mikroplastikiem
 • 14:00 – 14:45 mgr Irka Jazukiewicz i Magdalena Noszczyk (Specjalistki ds. Rozwoju Programu Edukacyjnego WWF Polska) „O klimacie, różnorodności biologicznej i zrównoważonej szkole w Programie z Pandą WWF
 • 14:50 – 15:30 mgr Łukasz Fuglewicz (Słowiński Park Narodowy) „Słowiński Park Narodowy a Bytom – więcej podobieństw niż myślisz
 • 15:30 podsumowanie i zakończenie Forum

Szczegółowe informacje