Prelekcja pt. Współuzależnieni od wody: mokradła i człowiek

Kalendarz dnia 4 Lut 2021

4 lutego 2021 r. o godz. 17.15 zapraszamy na odczyt przygotowywany w ramach cotygodniowych wykładów Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Prelekcja pt. „Współuzależnieni od wody: mokradła i człowiek” przygotowana została wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z okazji obchodów Światowego Dnia Mokradeł.

Woda – mokradła – człowiek

W obchody Światowego Dnia Mokradeł Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie włącza się już po raz czwarty. W tym roku hasłem przewodnim tej imprezy jest „woda” – tak samo niezbędna do życia mokradłom, jak i ludziom. Co dzieje się, kiedy woda, mokradła i człowiek spotykają się we wspólnej przestrzeni? Czy wraz z rozwojem naszego naukowego poznania ekosystemów mokradłowych na nowo chcemy i potrafimy zdefiniować wzajemne relacje? Na te i inne pytania, podczas wykładu pt. „Współuzależnieni od wody: mokradła i człowiek”, postarają się odpowiedzieć dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik i dr Joanna Sposób (Katedra Hydrologii i Klimatologii WNoZiGP) oraz dr Magdalena Suchora (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii WNoZiGP).

Światowy Dzień Mokradeł

5o lat temu, 2 lutego 1971 roku, w irańskim mieście Ramsar podpisano Konwencję o ochronie obszarów wodno-błotnych, zwaną Konwencją Ramsarską. Od 1987 roku w tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Dla osób świadomych znaczenia obszarów podmokłych dla środowiska i człowieka, nie tylko w kontekście zmieniającego się klimatu, ale i pojawiających się coraz częściej susz i innych ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych związanych z przyspieszonym obiegiem wody, jest to doskonała okazja do zwrócenia uwagi na te zagadnienia szerszemu gronu. Rola mokradeł jest nieoceniona w pochłanianiu CO2 zawartego w atmosferze, ale również w utrzymaniu bioróżnorodności oraz ochronie cennych gatunków roślin i zwierząt. Wiedza o znaczeniu tych obszarów wciąż rośnie, czego dowodem jest coraz większe zainteresowanie tym świętem, które obecnie obchodzone jest już w blisko 100 krajach.