Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu 2021

Rok 2021 obchodzimy jako Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu (International Year of Caves and Karst – IYCK). Hasło tego Międzynarodowego Roku: „Odkrywać, rozumieć i chronić” wyraża jego główny cel – uświadomienie światowej społeczności, w tym decydentów, naukowców, osób odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzenne, edukację i ochronę środowiska, jak ważnym zasobem i jednocześnie dziedzictwem przyrodniczym są obszary krasowe i jaskinie. Uroczysta inauguracja Roku odbyła się 26 stycznia.

Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu – Organizacja wydarzeń w Polsce i na świecie

Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu został zainicjowany i zorganizowany przez Międzynarodową Unię Speleologiczną (International Union of Speleology – UIS). Polskimi partnerami są Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Uniwersytet Wrocławski.

Natomiast, praktycznymi realizatorami imprez oraz różnych form aktywności związanych z jego obchodami powinny być osoby zaangażowane w eksplorację, badania i zagospodarowanie jaskiń oraz terenów krasowych, które mają odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie. Oni bowiem – prezentując swoją wiedzę i umiejętności – mogą dotrzeć do szerokich grup społecznych (np. poprzez media) oraz społeczności lokalnych na terenach występowania jaskiń i innych form krasowych (np. organizując wycieczki i pokazy terenowe). Jak to zrobić, informuje załączony, praktyczny przewodnik przygotowany przez Prezydenta Międzynarodowej Unii Speleologicznej Georga Veni.

Działania Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika

Zarząd Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika planuje następujące działania w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu:

  • Cykl internetowych wykładów popularnonaukowych o charakterze webinarium (Speleo-Webinarium), które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych na kanale YouTube. Kolejne wykłady będą anonsowane na stronach internetowych (linki niżej) i w mediach społecznościowych.
  • Organizację Dni Wycieczek Speleologicznych (Speleo-Trip Days): 1–3 dni w okresie września i października 2021 r. w regionie występowania jaskiń lub krasu. Podczas tych Dni członkowie Sekcji, a także klubów speleologicznych będą organizować wycieczki i spotkania dla społeczności lokalnych, np. uczniów miejscowych szkół, mieszkańców, władz i pracowników samorządowych. Celem tych wycieczek i spotkań byłoby przekazanie informacji o znaczeniu przyrodniczym oraz gospodarczym stanowisk jaskiniowych i krasowych, racjonalnym ich utrzymaniu oraz sposobach ich ochrony.
  • 55. Sympozjum Speleologiczne – coroczną konferencję skupiającą badaczy, speleologów oraz miłośników szeroko pojętych zjawisk krasowych i jaskiń, która odbędzie się tradycyjnie jesienią br. Szczegółowe informację na temat terminu i miejsca wydarzenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika w mediach społecznościowych wiosną tego roku.

Te propozycje nie wyczerpują jednak różnych kierunków aktywności członków Sekcji Speleologicznej PTP, którzy będą indywidualnie organizować i uczestniczyć w organizacji także innych imprez związanych z obchodami Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu. Własne propozycje prosimy zgłaszać na adres e-mailowy Sekcji: speleo@ptpk.org.

W imieniu Zarządu Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika,

dr hab. inż. Jan Urban

Przewodniczący Zarządu

Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika

Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu – Linki

Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu – Galeria