GeoNight 2021

Kalendarz dnia 9 Kwi 2021

W 2017 roku Francuski Narodowy Komitet Geograficzny (CNFG) zainicjował pierwszą „Nuit de la Géographie (GeoNight)”, która odbyła się w Paryżu i w kilkunastu innych miastach Francji. W 2018 roku, przy wsparciu EUGEO, wydarzenia osiągnęły skalę europejską. W 2019 roku, wraz z Międzynarodową Unią Geograficzna (IGU), kolejne kraje na całym świecie zorganizowały wydarzenia GeoNight. Przez lata wydarzenia te stały się bardzo popularne i udane, o czym świadczy duża różnorodność inicjatyw, tysiące osób uczestniczących w wydarzeniach na całym świecie, entuzjazm organizatorów wydarzeń oraz uznanie jakości wydarzeń przez wiele międzynarodowych stowarzyszeń geograficznych.

GeoNight w 2021 roku

Piąta edycja GeoNight odbędzie się w piątek, 9 kwietnia 2021 roku. Podobnie jak w poprzednich latach, mamy nadzieję, że organizowane wydarzenia odniosą sukces na całym świecie.

Główne cele GeoNight są stosunkowo proste: jednej nocy (lub wieczoru) w roku, na całym świecie organizowane są jednocześnie wydarzenia. Wydarzenia te powinny mieć na celu zwrócenie uwagi na geografię i geografów, dać szerszej publiczności szansę na zapoznanie się z koncepcjami i badaniami geograficznymi oraz uczynić badania geograficzne bardziej dostępnymi. Proponowane wydarzenia powinny być, w miarę możliwości, bezpłatne i otwarte dla publiczności.

Imprezy powinny odbywać się wieczorem, a jeśli to możliwe – w nocy, i zapraszać różnych członków społeczeństwa, nie tylko naukowców. Organizatorów zachęca się do przedstawiania niekonwencjonalnych i w miarę możliwości oryginalnych aspektów nauk geograficznych. Organizatorzy mogą zaprezentować między innymi prace związane z edukacją geograficzną, oprogramowanie GIS lub nowe technologie, a także oryginalne projekty geograficzne.

Zdajemy sobie sprawę, że z powodu pandemii COVID-19, ograniczenia mogą utrudnić (lub wręcz uniemożliwić) organizację wydarzeń opartych na spotkaniach osobistych. Nie oznacza to jednak, że wydarzenia GeoNight nie mogą być zorganizowane. Można rozważyć różne aktywności online, takie jak: wykłady, wirtualne spacery po mieście (z wykorzystaniem Google Street View, na przykład), quizy (z wykorzystaniem platformy wideokonferencyjnej). Liczymy na Waszą kreatywność!

Globalnie i lokalnie

EUGEO promuje GeoNight na skalę światową, ale kwintesencja organizacji wydarzenia tkwi w jego decentralizacji. Celem jest wykorzystanie kreatywności lokalnych inicjatyw i różnorodności osób, instytucji i stowarzyszeń, które czują się zainteresowane i chciałyby organizować wydarzenia.

Nie ma liczbowego celu do osiągnięcia. Lokalni organizatorzy mogą zorganizować małą kawiarenkę geograficzną lub krótki spacer tematyczny po mieście, lub też zorganizować większe wydarzenie obejmujące wiele działań naukowych.

Wszystkich Członków i Sympatyków Polskiego Towarzystwa Geograficznego zachęcamy do zaangażowania się w inicjatywę GeoNight. Prosimy koniecznie zgłosić wydarzenia poprzez oficjalny formularz rejestracyjny przetłumaczony na język polski – https://www.geonight.net/2021/02/12/propose-an-event-form-in-polish-language/. Prosimy też o jak najszersze propagowanie inicjatywy GeoNight i wydarzeń organizowanych przez Państwa wśród znajomych i współpracowników.

Do pobrania: