Prelekcja pt. Kontrowersje wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego

Kalendarz dnia 14 Sty 2021

W imieniu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszamy serdecznie na cotygodniową prelekcję. Tytuł najbliższego spotkania to „Kontrowersje wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Spotkanie odbędzie się w czwartek 14 stycznia 2021 r. o godz. 17.15 na platformie Microsoft Teams. Prelekcję wygłosi prof. dr hab. Tomasz Komornicki.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja kontrowersyjna. Wielokrotnie komentowana była w mediach, w dyskursie politycznym, a także na forum naukowym. Warto przypomnieć choćby opinię przygotowaną przez Polskie Towarzystwo Geograficzne nt. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK. Często poruszane problemy to biznesowa opłacalność przedsięwzięcia (zwłaszcza w warunkach załamania rynku lotniczego spowodowanego pandemią), a także lokalizacja i konieczne wywłaszczenia.

Na najbliższym spotkaniu Oddziału Lubelskiego PTG proponujemy natomiast spojrzenie na Centralny Port Komunikacyjny od strony zmian, jakie spowoduje on w przyszłej organizacji przestrzennej naszego kraju. Szczególna uwaga poświęcona będzie tzw. komponentowi kolejowemu CPK. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy Centralny Port Komunikacyjny może zaburzyć policentryczną strukturę osadniczą Polski? Zaprezentowane zostanie także stanowisko jakie w tej sprawie przyjął Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Liczymy także na pytania i dyskusję.

Prelegent

Tomasz Komornicki – prof. dr hab, pracuje na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Jest kierownikiem Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a także przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Zajmuje się geografią społeczno-ekonomiczną, polityką transportową oraz planowaniem przestrzennym. W latach 2010-2011 był członkiem międzynarodowego zespołu przygotowującego Agendę Terytorialną Unii Europejskiej 2020, a w okresie 2006-2011 – członkiem zespołu ekspertów opracowujących Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. W latach 2000-2006 pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Głównego PTG, a w okresie 2006-2012 – Zastępcy Przewodniczącego ZG PTG. Od 2019 roku jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.