Życzenia świąteczne i noworoczne Prezydium ZG PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Drodzy Sympatycy Towarzystwa, Szanowni Państwo,

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wszystkim Członkom Wspólnoty Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej bliskości.

Trwająca pandemia oznaczała dla zdecydowanej większości z nas konieczność odnalezienia się w zupełnie nowej rzeczywistości, zarówno osobistej, jak i zawodowej. Jako cywilizacja XXI wieku uczymy się pokory, powszechniej respektując etykę środowiskową. Nowa rzeczywistość przewartościowała wiele argumentów w dyskusjach geograficznych, w bardzo różnych subdyscyplinach.

Zmianie uległa przestrzeń w wymiarze międzynarodowym i globalnym. Wprowadzono liczne restrykcje podróżowania pomiędzy państwami. W konsekwencji nasze zainteresowania podróżnicze skupiły się na tym, co bliskie. Pandemia zaowocowała ponownym zakorzenieniem wielu z nas w lokalności, wobec czego zmienił się również dyskurs geografii regionalnej, czy geografii turyzmu.

Szczególnie pożądany współcześnie dostęp do różnorodnych zasobów wykorzystywanych przez człowieka na potrzeby rekreacji, w czasie pandemii zaowocował nowymi, ważnymi pytaniami stawianymi przez geografię ludności i osadnictwa, geografię wsi i wiele subdyscyplin geografii fizycznej oraz dyscyplin badających krajobraz kulturowy. Pandemia skutkuje obawami dotyczącymi korzystania ze środków masowej komunikacji publicznej co stawia zupełnie nowe wyzwania badawcze przed geografią transportu.

Wielkiej rewolucji uległa przestrzeń naszych domów, które zostały obciążone funkcjami pracy i nauki w niespotykanej dotąd skali. Geografia człowieka, badająca przestrzeń w tym właśnie mikrowymiarze, stawia zatem zupełnie nowe pytania. Życzymy, abyśmy – jako geografowie – byli w stanie sprostać wszystkim tym wyzwaniom. Niech ich podjęcie przyniesie dla nas satysfakcję w odkrywaniu nowej wiedzy geograficznej i dzieleniu się nią z naszymi uczniami i studentami.

Obyśmy w każdej trwającej chwili umieli odnaleźć szczęście i powód do radości. Niech Święta Bożego Narodzenia umocnią naszą wiarę w dobro, nadzieję na lepsze jutro oraz zaufanie i miłość do drugiego Człowieka. W Nowym Roku życzymy jak najszybszego powrotu do codziennych aktywności i bezpośrednich relacji międzyludzkich. Oby nasze plany i marzenia, które niecierpliwie czekają na realizację, mogły się wreszcie urzeczywistnić. Życzmy sobie silnego Towarzystwa, które będzie coraz ważniejszym gremium w polskiej nauce i dydaktyce geograficznej, i o którego pozycji będzie stanowiła aktywność i praca poszczególnych Oddziałów i Kół terenowych oraz Komisji tematycznych. Życzymy satysfakcji z podejmowania zarówno małych, jak i wielkich geograficznych wyzwań.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku,

Członkowie Prezydium ZG PTG
Urszula Myga-Piątek
Małgorzata Mazurek, Zbigniew Podgórski, Tomasz Wites
Małgorzata Flaga, Agnieszka Latocha, Tomasz Napierała, Andrzej Soczówka