Szlak jak rys Wielkopolan – o koncepcji Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej

Kalendarz dnia 10 Gru 2020

Wykład zatytułowany „Szlak jak rys Wielkopolan – o koncepcji Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej” to główny punkt spotkania zorganizowanego w zdalnej formie przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie to odbędzie się w czwartek 10 grudnia 2020 r. o godz. 18:00 na platformie Microsoft Teams. Wykład przedstawią: prof. UAM dr. hab. Andrzej Gulczyński, prof. UEP dr. hab. Filip Kaczmarek, prof. UEP dr hab. Agnieszka Niezgoda i prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz.

Tematyka

Wykład poświęcony będzie przedstawieniu projektu nowego szlaku kulturowego w Wielkopolsce, oddającego swoistą tożsamość społeczną mieszkańców tego regionu. Szlak ten ma edukować, służyć rozwojowi ruchu turystycznego i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Ponadto szlak ma ukazać znaczenie działań Wielkopolan dążących do wzmocnienia sił i organizacji społeczeństwa polskiego w sytuacji braku własnego państwa.

Koncepcja uwzględnia nie tylko ideę pracy organicznej w wymiarze historycznym, ale także konsekwencje jej zastosowania dla procesów modernizacyjnych oraz jej współczesne kontynuacje. Projekt został nagrodzony w konkursie organizowanym przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 2019.

Prelegenci

Andrzej Gulczyński, dr hab., prof. UAM, prawnik. W swych badaniach koncentruje się m.in. na w zagadnieniach europejskiej kultury prawnej, ewolucji instytucji prawnych, wizualizacji prawa, a także problemach prawa i polityki turystycznej.

Filip Kaczmarek, dr hab., prof. UEP, historyk i politolog. Głównym obszarem badawczym polityka rozwojowa i ekonomia rozwoju. Działacz samorządowy, twórca i pierwszy dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Poznania.

Agnieszka Niezgoda, dr hab., prof. UEP, ekonomista, w szczególności zajmuje się ekonomiką turystyki. Specjalizuje się w problematyce zachowań konsumentów na rynku turystycznym (popyt turystyczny), rozwoju zrównoważonego w turystyce oraz nowych trendów w rozwoju turystyki.

Alina Zajadacz, dr hab., prof. UAM, geograf. Główne zainteresowania badawcze związane są z geografią turystyki, w tym potencjałem turystycznym miast i regionów oraz turystyką dostępną (accessible tourism). Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Geografii Turyzmu PTG.