Reportaż pt. Izrael – państwo atrakcyjne

Kalendarz dnia 3 Gru 2020

Izrael jest państwem, do którego wirtualnie zabierze nas Stanisław Kusiak w swoim reportażu filmowym. Na spotkanie z autorem i reportaż zapraszamy w ramach cotygodniowych wykładów zorganizowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie to odbędzie się w czwartek 3 grudnia 2020 r. o godz. 17:15 na platformie Microsoft Teams. W reportażu filmowym „Izrael – państwo atrakcyjne” Stanisław Kusiak zabierze widzów do świata izraelskiej surowej natury, w której człowiek stara się od wieków znaleźć dla siebie miejsce.

Izrael – państwo atrakcyjne

Izrael to młode państwo proklamowane w 1948 roku, położone na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Izrael – jak w tytule reportażu Stanisława Kusiaka – jest państwem atrakcyjnym, chętnie odwiedzanym przez turystów. Według danych OECD, Izrael odwiedziło w 2018 roku 4,1 miliona zagranicznych turystów. Z tego największą grupę stanowili Amerykanie. Ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej odnotowano 898 tys. przyjazdów w 2018 roku. Tzw. bezpośredni przemysł turystyczny Izraela generuje 2,8% dochodu narodowego tego państwa. Jednocześnie, zapewnia pracę dla 141 tys. obywateli tego blisko 9. milionowego kraju. Izreal jest kierunkiem turystycznym chętnie odwiedzanym również przez Polaków. Motywy turystycznych wyjazdów Polaków do Izreaela są niezwykle zróżnicowane: pielgrzymkowe, religijne, kulturowe, jak również wypoczynkowe (Szczepanowicz, 2011). Niestety, co dokomentują Bassil, Saleh i Anwar (2019), na popularności Izraela jako kierunku turystycznego negatywnie odbijają się ataki terrorystyczne dokonywane nie tylko w samym Izraelu, ale w całym regionie Bliskiego Wschodu.

Prelegent

Stanisław Kusiak – ciekawość świata i chęć zobaczenia co się dzieje za widnokręgiem, poprowadziły autora reportażu na szlaki do krajów Europy, Skandynawii, krajów Basenu Morza Śródziemnego. I tak było od zawsze. Przebywając zawodowo cztery lata na Dolnym Śląsku, odwiedził ponad 90 miejscowości i miejsc, rejestrując aparatem fotograficznym naturę, krajobraz, infrastrukturę przemysłową i architekturę poniemiecką, w tym zamki i pałace, będące często w stanie agonalnym. Regularnie odwiedza bogate kulturowo Roztocze oraz Podkarpacie, gdzie uwiecznia obiekty cerkiewnej architektury drewnianej. Fotografował Jurę Krakowsko-Częstochowską oraz zamki, pałace i dwory na Szlaku Orlich Gniazd. Nie zapomina o Polesiu i Podlasiu, z ich wielkim dziedzictwem pogranicza wschodniego.

Dokumentuje fotograficznie wyprawy krajowe i zagraniczne Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przez wiele lat prowadził konkursy fotograficzne w Lubelskim Towarzystwie Fotograficznym. Zasoby fakto- i fotograficzne wykorzystuje w wystawach fotograficznych oraz reportażach filmowych. Zainteresowanie reportażem wyniósł z kilkuletniego dziennikarskiego stażu, a obecnie prezentuje je w placówkach kultury Lubelszczyzny, uniwersytetach trzeciego wieku, szkołach i na odczytach PTG. Fragmentami zbiorów dzieli się również w internecie na stronach tematycznych Facebooka. Wszystkie opatrzone są opisami historycznymi, opowieściami i legendami.