Webinarium pt. Big Data – Wielki Brat Patrzy

Kalendarz dnia 25 Lis 2020


Big Data – procesy gromadzenia, przetwarzania i analizowania dużych zbiorów danych będą przedmiotem spotkania zorganizowanego przez Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spotkanie odbędzie się zdalnie, w środę 25 listopada o godz. 18:00, na platformie Microsoft Teams. W ramach webinarium będziemy mogli wysłuchać wykładu autorstwa dra hab. Krzysztofa Najmana, prof. UG, zatytułowanego „Big Data – Wielki Brat Patrzy!”. Bieżące informacje o wydarzeniu publikowane są przez organizatorów na Facebooku.

Tematyka

W dobie pandemii coraz więcej sfer życia przenosi się do internetu. Wszystko, co obecnie robimy przy jego użyciu, wytwarza terabajty danych. Ich analiza, przetwarzanie i gromadzenie to elementy procesu określanego mianem Big Data. Kto i po co je gromadzi? Jak wygląda zarządzanie ich zasobami? Czy jest jeszcze coś co jesteśmy w stanie ukryć? Jak przebiega handel tymi danymi i czy jest to dla nas niebezpieczne? A może jest to szansa na lepsze i bardziej wydajne wykorzystanie zasobów globalnych?

Warto powiedzieć, że Big Data pozostają również w obszarze zainteresowań geografów. Przed webinarium zachęcamy do zapoznania się z tekstem opublikowanym w marcu 2020 r. w serwisie Polskiego Towarzystwa Geograficznego pt. Konwolucyjne sieci neuronowe na potrzeby detekcji odłogów. Tekst prezentuje w jaki sposób duże zbiory danych o przestrzeni geograficznej poddano analizie z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego.

Prelegent

Krzysztof Najman, dr hab., prof. UG, jest wykładowcą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego gdzie pełni funkcję Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia. Jego zainteresowania naukowe skupiają się między innymi na grupowaniu i klasyfikacji danych, statystycznej analizie wielowymiarowej, wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji we wspomaganiu decyzji biznesowych, Data Mining, Big Data oraz metodach wizualizacji danych wielowymiarowych.