Konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia”

Kalendarz dnia 19 Lis 2020

Konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia” odbędzie się online 19 listopada 2020 r. Na konferencję zaprasza Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Konferencja jest bezpłatna. Rejestracja na konferencję trwa do 6 listopada 2020 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej: https://wgseigp.amu.edu.pl/konferencja-geo-spol-eko.

Cel konferencji

Głównym celem konferencji jest prezentacja i wymiana dotychczasowych doświadczeń uczelni, związanych z kształceniem w obszarze geografii społeczno-ekonomicznej na kierunku Geografia zgodnych z wymogami Polskich Ram Kwalifikacji, a w szczególności wypracowanie działań, mających na celu podniesienie jakości kształcenia studentów na tym kierunku studiów. Pozwoli to zidentyfikować dotychczasowe problemy, jak również pojawiające się szanse rozwojowe i wyzwania stojące przed edukacją w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. Przedmiotem obrad będzie określenie miejsca i roli geografii społeczno-ekonomicznej w podnoszeniu jakości kształcenia geografów, a także dyskusja nad przyszłością geografii społeczno-ekonomicznej jako dyscypliny naukowej w procesie dydaktyki geografii.

Ramowy program konferencji

  • 9:30-10:00 otwarcie konferencji
  • 10:00-11:30 sesja plenarna
  • 11:30-11:45 przerwa kawowa
  • 11:45-12:30 dyskusja
  • 12:30-14:00 sesja referatowa
  • 14:00-14:15 przerwa kawowa
  • 14:15-15:00 dyskusja i zakończenie konferencji