Honorowe Dyplomy Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG

W dniach 22 i 23 października 2020 r. odbyła się zdalnie konferencja – XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście w Łodzi, organizowana przez Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego przy współudziale Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. Konferencja pierwotnie planowana była na kwiecień. Ze względu na zagrożenie epidemiczne zdecydowano o przełożeniu jej na październik. Niestety, rosnąca liczba przypadków zachorowania na koronawirusa i wprowadzane w związku z tym restrykcje dotyczące spotkań ponownie nie pozwoliły zorganizować konferencji w tradycyjnej formule.

Celem XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście było podsumowanie 30 lat przemian w polskich miastach: społeczno-ekonomicznych, demograficznych, przestrzennych i funkcjonalnych. Było to więc odwołanie do dorobku poprzednich Konwersatoriów związanych tematycznie z miastem postsocjalistycznym i jego przekształceniami.

Zgodnie z tradycją, w trakcie Konwersatorium członkowie Komisji zdecydowali o uhonorowaniu kolejnych wybitnych Geografów Dyplomami Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG „za zasługi na rzecz rozwoju polskiej geografii osadnictwa i ludności”. W roku 2020 Dyplomy otrzymali:

  • Prof. Krystian Heffner (AE w Katowicach)
  • Prof. Marek Kupiszewski (IGiPZ PAN)
  • Prof. Zbigniew Rykiel (Uniwersytet Rzeszowski)
  • Prof. Janusz Słodczyk (Uniwersytet Opolski)
  • Prof. Maria Soja (Uniwersytet Jagielloński)
  • Prof. Andrzej Suliborski (Uniwersytet Łódzki)
  • Prof. Anita Wolaniuk (Uniwersytet Łódzki)

Szczególną Laureatką jest Profesor Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, świętująca podczas Konwersatorium swój Jubileusz. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!