Wykład pt. Torfowiska i zmiany klimatu – między wodą i ogniem

Kalendarz dnia 22 Paź 2020

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na pierwsze powakacyjne spotkanie w formie online, które odbędzie się w czwartek 22 października 2020 r. o godz. 18:00. W programie prelekcja prof. dra hab. Mariusza Lamentowicza pt. „Torfowiska i zmiany klimatu – między wodą i ogniem”. Spotkanie zostanie zrealizowane na platformie Microsoft Teams.

Tematyka

Wykład pt. „Torfowiska i zmiany klimatu – między wodą i ogniem” dotyczy torfowisk – unikatowych i skomplikowanych ekosystemów mających istotne znaczenie dla zachowania globalnej różnorodności biotycznej. Są one często ostatnią pozostałością naturalności w pofragmentowanym krajobrazie. Torfowiska to delikatne ekosystemy, których funkcjonowanie może być łatwo zaburzone i zmienione. Niestety człowiek bezustannie niszczy torfowiska poprzez osuszanie, eksploatowanie na potrzeby rolnictwa i ogrodnictwa, oraz wywoływanie niezwykle trudnych do ugaszenia pożarów, głównie w Kanadzie, Indonezji i Rosji. Przykładem tego ostatniego mogą być wydarzenia z Syberii w roku 2019 oraz pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego w roku 2020. Z powodu swojej globalnej wartości wszystkie torfowiska powinny być chronione prawnie.

Prelegent

Mariusz Lamentowicz, prof. dr hab., jest kierownikiem Pracowni Ekologii Zmian Klimatu, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się wpływem zmian klimatu na torfowiska i ameby skorupkowe. Jego zainteresowania skupione są na ekologii i paleoekologii mokradeł ze szczególnym naciskiem na funkcjonalną różnorodność mikroorganizmów. W swoich badaniach stosuje podejście eksperymentalne i paleoekologiczne w celu lepszego zrozumienia obecnych i przeszłych zmian klimatu oraz zaburzeń antropogenicznych. Zajmuje się także fotografią. Jego pasją jest obserwacja ptaków.