Nowe władze Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W sobotę 10 października 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PTG, na którym wybrano nowe władze Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Walne Zgromadzenie Delegatów PTG poprzedzone było zebraniem ustępującego Zarządu Głównego PTG. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, spotkanie odbyło się w formie hybrydowej: w aplikacji Zoom (przy czym głosowania odbywały się korespondencyjnie) oraz tradycyjnie, w Warszawie przy ul. Twardej 51/55, w siedzibie Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN.

Nowe władze PTG

Decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów, w kadencji 2020-2024 funkcję Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Geograficznego sprawować będzie dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ. Zgodnie ze Statutem PTG, Przewodnicząca PTG kierować będzie pracami nowego Zarządu Głównego i Prezydium PTG. W Prezydium PTG zasiadać będą:

 • Małgorzata Mazurek (O/Poznański) – Zastępczyni Przewodniczącej,
 • Zbigniew Podgórski (O/Olimpijski) – Zastępca Przewodniczącej,
 • Tomasz Wites (O/Warszawski) – Zastępca Przewodniczącej,
 • Andrzej Soczówka (O/Katowicki) – Skarbnik,
 • Małgorzata Flaga (O/Lubelski) – Zastępczyni Skarbnika,
 • Tomasz Napierała (O/Łódzki) – Sekretarz,
 • Agnieszka Latocha (O/Wrocławski) – Zastępczyni Sekretarza.

Walne Zgromadzenie Delegatów uzupełniło również skład Zarządu Głównego PTG o następujące osoby:

 • Anita Bokwa (O/Krakowski),
 • Konrad Czapiewski (O/Warszawski),
 • Wiesław Kosakowski (O/Gdański).

Na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia Delegatów, Główna Komisja Rewizyjna działać będzie w kadencji 2020-2024 w następującym składzie:

 • Anna Bilik (O/Lubelski),
 • Adam Hibszer (O/Katowicki),
 • Iwona Piotrowska (O/Poznański),
 • Teresa Sadoń-Osowiecka (O/Gdański),
 • Iwona Jażewicz (O/Słupski).

Walne Zgromadzenie Delegatów PTG zdecydowało również o składzie Sądu Koleżeńskiego:

 • Hanna Grunwald (O/Toruński),
 • Lidia Jochym (O/Krakowski),
 • Elżbieta Markowiak (O/Katowicki),
 • Lucyna Szaniawska (O/Warszawski),
 • Joanna Szczepankiewicz-Battek (O/Wrocławski).

Nagrody dla zwycięzców konkursu prac magisterskich

Walne Zgromadzenie Delegatów PTG zostało zainaugurowane uroczystym wręczeniem nagród dla zwycięzców konkursu prac magisterskich z zakresu geografii. Nagrody otrzymali:

 • I Nagroda – ex aequo Tomasz Grzyb, za pracę Dziedzictwo kulturowe prawosławia jako element atrakcyjności krajobrazu pogranicza (Katedra Geografii Turystyki i Rekreacji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, opiekun – dr hab. Sylwia Kulczyk),
 • I Nagroda – ex aequo Zofia Jabs, za pracę Uwarunkowania i kierunki przekształceń dawnych pól ornych po wysiedleniach lat 40. XX wieku w Beskidach (Katedra Geografii Fizycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, opiekun – dr Alina Gerlée, dr Andrzej Affek),
 • II Nagroda – nie przyznano,
 • III Nagroda – Paulina Mareczka, za pracę Charakterystyka warstw powierzchniowych na wybranych skalnych materiałach budowlanych na Zamku Królewskim na Wawelu (Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, opiekun – dr hab. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP)
 • Wyróżnienie – Magdalena Ożgo, za pracę Częstość i intensywność występowania posuch atmosferycznych w południowo-wschodniej części Lubelszczyzny (2000-2014) (Zakład Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, opiekun – prof. dr hab. Bogusław Kaszewski)

Odznaczenia i medale

Walne Zgromadzenie Delegatów, na wniosek złożony przez Honorowych Członków PTG, wyróżniło godnością Honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego prof. Antoniego Jackowskiego.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów nadano godność Członka Honorowego PTG następującym osobom:

 • Elżbieta Kardaszewska,
 • Stanisław Lewandowski,
 • Zdzisław Preisner.

Na mocy decyzji Zarządu Głównego PTG, Medalem PTG uhonorowano:

 • Leona Andrzejewskiego,
 • Anitę Bokwę,
 • Danielę Szymańską,
 • Jerzego Wronę.

Zarząd Główny PTG zdecydował również o przyznaniu Złotych Odznak PTG. Odznaczeniem tym wyróżniono następujące osoby:

 • Konrad Czapiewski,
 • Maria Fajer,
 • Renata Krukowska,
 • Kazimierz Krzemień,
 • Sławomir Kurek,
 • Izabella Łęcka,
 • Beata Maciejewska,
 • Małgorzata Mazurek,
 • Katarzyna Mięsiak-Wójcik,
 • Przemysław Mroczek,
 • Aneta Musiał-Foryś,
 • Iwona Piotrowska,
 • Tomasz Rachwał,
 • Marek Ruman,
 • Małgorzata Sperczyńska-Mitreva,
 • Przemysław Śleszyński,
 • Marek Więckowski,
 • Tomasz Wites.

Fotorelacja