Profesor Radosław Dobrowolski Rektorem UMCS w Lublinie

Z wielką radością przekazujemy, że 26 czerwca 2020 r. geograf, prof. Radosław Dobrowolski został wybrany przez Kolegium Elektorów społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na stanowisko Rektora na kadencję 2020-2024. Kadencja nowo wybranego Rektora UMCS rozpocznie się 1 września br. Z tej okazji, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego prof. Antoni Jackowski i Sekretarz dr hab. Tomasz Wites, wystosowali w imieniu całej Wspólnoty PTG list gratulacyjny.

Autorzy listu podkreślili, że wybór prof. Radosława Dobrowolskiego na stanowiska Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest potwierdzeniem uznania środowiska akademickiego dla jego znaczących osiągnięć naukowych oraz organizacyjnych. Zaznaczono również, że jest to wielkie wyróżnienie dla geografii polskiej oraz lubelskiej, a także dla naszego Towarzystwa, którego aktywnym członkiem prof. Radosław Dobrowolski jest od blisko 30 lat.

Warto zaznaczyć, że prof. Radosław Dobrowolski dołączył do elitarnej grupy geografów – członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego, pełniących funkcję rektora w najważniejszych uczelniach w Polsce:

 • Profesor Antoni Sujkowski, 1928-1931, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Przewodniczący PTG (1931-1941)
 • Profesor Stanisław Pawłowski, 1932-1933, Uniwersytet Poznański
 • Profesor Jerzy Loth, 1945-1946, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Profesor Florian Barciński, 1949-1951, Akademia Handlowa, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Profesor Mieczysław Fleszar, 1951-1953, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Profesor Antoni Wrzosek, 1952-1955, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Profesor Józef Szaflarski, 1958-1965, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Profesor Alfred Jahn, 1962-1968, Uniwersytet Wrocławski; Przewodniczący PTG (1968-1972)
 • Profesor Mieczysław Klimaszewski, 1964-1972, Uniwersytet Jagielloński
 • Profesor Ryszard Domański, 1969-1979, Akademia Ekonomiczna, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Profesor Mieczysław Hess, 1977-1981, Uniwersytet Jagielloński
 • Docent Tadeusz Ziętara, 1980-1981, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, obecnie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Profesor Stanisław Liszewski, 1996-2002, Uniwersytet Łódzki
 • Profesor Marian Harasimiuk, 1999-2005, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie