Wykład pt. Z pustyni w tropiki. Taksówką przez Niger i Benin

Kalendarz dnia 18 Cze 2020

Oddział Poznański PTG i Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na wykład online pt. „Z pustyni w tropiki. Taksówką przez Niger i Benin”. Wykład, który wygłosi dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK, odbędzie się 18 czerwca 2020 r. o godz. 17.00 na platformie Microsoft Teams.

Tematyka

Wykład poświęcony będzie podróży przez Afrykę Zachodnią – od stolicy Nigru – Niamey do Kotonou nad Zatoką Gwinejską. Będzie to opowieść o przyrodzie nieożywionej i ożywionej, o ludziach, ich zajęciach, religiach, zwyczajach i kulturze. Zobaczymy jak żyje się w Afryce postkolonialnej na przykładzie Nigru i Beninu.

Prelegent

Tomasz Karasiewicz, dr hab., prof. UMK, geograf, geomorfolog. Główne zainteresowania badawcze związane są z paleogeografią późnego glacjału i holocenu, koncentrują się wokół zagadnień denudacji, geochemii a także wpływu działalności człowieka na środowisko w holocenie (antropopresja). Dodatkowo w kręgu jego zainteresowań jest geoturystyka i ekosystemy wodno-błotne, ruchy masowe. Ukończył studia geograficzne ze specjalnością geomorfologia w 1995 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Tan też rozpoczął pracę na stanowisku asystenta Pracę doktorską pt. Morfogeneza strefy marginalnej fazy pomorskiej zlodowacenia vistuliańskiego w rejonie interlobalnej pozycji rynny jeziora Narie obronił w 2005 roku. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 2019 roku na podstawie zbioru artykułów pod wspólnym tytułem Zmiany paleośrodowiskowe i ich zapis w osadach małych basenów sedymentacyjnych w obszarach młodoglacjalnych.