Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego PTG w kadencji 2020-2024

27 marca 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Na posiedzeniu tym wybrano czteroosobowy skład Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i pozostałych, wybieralnych członków Prezydium i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W Komisji Wyborczej zasiadać będą: kol. Wiesława Gierańczyk z Oddziału Toruńskiego, kol Mariusz Miedziński z Oddziału Słupskiego, kol. Łukasz Musiaka z Oddziału Łódzkiego oraz kol. Tomasz Rachwał z Oddziału Krakowskiego. Komisja Wyborcza ukonstytuowała się i na swojego przewodniczącego wybrała kol. Łukasza Musiakę.

Przewodniczący Komisji Wyborczej przypomina, że 1 czerwca 2020 roku jest ostatecznym terminem zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego PTG w kadencji 2020-2024. Zgłoszenia kandydatur wraz z zeskanowaną, pisemną deklaracją kandydata potwierdzającą chęć objęcia funkcji w przypadku wyboru prosimy przesłać drogą mailową na adres ptg@uw.edu.pl. Zgodnie z § 30, pkt. 3 Statutu PTG, kandydata na Przewodniczącego PTG, za jego pisemną zgodą, może zgłosić Komisji Wyborczej co najmniej 3 członków PTG.

Pliki do pobrania: