Geografowie polscy. Słownik biograficzny: Początek prac nad suplementem

Minęły dwa lata od ukazania się monumentalnego wydawnictwa pt. Geografowie polscy. Słownik biograficzny. Dzieło to znalazło uznanie w środowisku polskich geografów, a także wśród przedstawicieli innych dziedzin nauki. Zapotrzebowanie na tę pozycję zgłaszają największe biblioteki naukowe na świecie.

We Wstępie do tej publikacji Redaktorzy sugerowali konieczność kontynuowania tego przedsięwzięcia. Zaproponowali, aby co pięć lat publikować suplementy, zawierające informacje biograficzne o geografach, którzy odeszli. Dodatkowo w suplementach powinny się znaleźć uzupełnienia dotyczące osób, które dotychczas zostały pominięte. Takie materiały napływają do Redaktorów już obecnie.

Jako współinicjator i współwydawca dzieła pt. Geografowie polscy. Słownik biograficzny, Polskie Towarzystwo Geograficzne popiera ideę kontynuowania prac w tym zakresie. Apelujemy do wszystkich osób i instytucji o podjęcie prac, w wyniku których możliwe będzie przygotowanie pierwszego suplementu i jego opublikowanie w 2023 roku.

Opracowania powinny dotyczyć osób zmarłych po 2016 roku. Prosimy również o przygotowanie biogramów osób, które nie znalazły się w wydawnictwie z 2018 roku. Przypominamy też, że spośród osób żyjących Słownik uwzględnia jedynie emerytowanych profesorów tytularnych, a także członków honorowych PTG. Przygotowane materiały wraz ze zdjęciem opisywanej osoby prosimy przesyłać do 1 października 2022 roku na adres mailowy prof. dr hab. Kazimierza Krzemienia: kazimierz.krzemien(at)uj.edu.pl.