Życzenia wielkanocne Przewodniczącego PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Drodzy Sympatycy Towarzystwa, Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego PTG, Prezydium oraz własnym pozwalam sobie przekazać Państwu wiele Najserdeczniejszych i płynących z głębi serca Życzeń Świątecznych, przede wszystkim wiele zdrowia i tak potrzebnego wszystkim optymizmu.

W bieżącym roku Święta Wielkanocne przebiegają w niecodziennej atmosferze globalnej epidemii związanej z koronawirusem. Wszystkich porażają informacje o zasięgu tego zjawiska, jak też o stale wzrastającej liczbie ofiar śmiertelnych. Tym ofiarom epidemii poświęćmy choć krótki fragment naszych rozmyślań wielkanocnych. Umęczony na Krzyżu Chrystus oddał swe życie, aby ludzie stali się lepsi, aby nieśli pomoc wszystkim potrzebującym. Zastanówmy się, kto z przyjaciół, krewnych, sąsiadów wymaga naszej opieki i starajmy się pomagać im w tym trudnym czasie. Przejawem modlitwy świątecznej powinna być nasza służba na rzecz osób potrzebujących, których liczba niestety stale wzrasta.

Dzisiejsze Życzenia są ostatnimi, jakie kieruję do Państwa jako Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wykorzystując przez ostatnie osiem lat tę drogę komunikacji, miałem wielki zaszczyt, ale i przyjemność rozmawiać ze wszystkimi Członkami i Sympatykami. Pragnę gorąco podziękować Wam wszystkim i każdemu z osobna za tę wieloletnią współpracę i za wspólną służbę na rzecz Geografii. Stałe kontakty z Państwem utwierdziły mnie w przekonaniu o wyjątkowości środowiska polskich geografów. Dzięki Państwa zaangażowaniu Towarzystwo odzyskało swój dawny blask i obecnie odgrywa ważną rolę w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym Polski, a także na arenie międzynarodowej.

Jestem urodzonym optymistą. Wierzę więc, że po momentach trudnych nadejdą radosne chwile. Mam nadzieję, że mimo wszelkich trudności zewnętrznych, w naszych sercach i umysłach nadal będą królować optymizm, miłość do bliźniego oraz umiłowanie Geografii.

Z serdecznymi, geograficznymi pozdrowieniami i z życzeniami zdrowia

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Prof. Dr hab. Antoni Jackowski