Zmarł Doktor Robert Wiluś

Z głębokim żalem przekazujemy smutną wiadomość, że w nocy z 20 na 21 kwietnia, odszedł od nas nasz Przyjaciel, Współpracownik, Nauczyciel i Kolega – Robert Wiluś.

Był człowiekiem wielkiego serca, naukowcem, nauczycielem akademickim, przez całe swoje zawodowe życie związany z Łodzią: z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Nauk Geograficznych, Instytutem Geografii Miast i Turyzmu, z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Geograficznego, i z Komisją Geografii Turyzmu PTG. Był także wielkim przyjacielem młodzieży, a jego pasja związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i organizowaniem rajdów studenckich na długo pozostanie w pamięci licznych roczników absolwentów, dla których był nie tylko nauczycielem, ale też mentorem i wychowawcą.

W uznaniu zasług w trakcie długoletniej, dydaktycznej, naukowej i popularyzatorskiej, pełnej oddania pracy na rzecz Geografii odznaczony został m.in. Złotą Odznaką UŁ, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, a w ostatnich dniach również Złotą Odznaką PTG.

Robert Wiluś urodził się 13 kwietnia 1962 roku w Wieluniu. Swoją działalność naukową i dydaktyczną związał z geografią społeczno-ekonomiczną i geografią turyzmu. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego od 1986 roku, Sekretarzem Oddziału Łódzkiego PTG (1993-1996, 2005-2017) i członkiem oddziałowej Komisji Rewizyjnej (2017-2020), oraz Sekretarzem Komisji Geografii Turyzmu PTG (1996-2016). Geografowie zapamiętają go jednak przede wszystkim jako troskliwego organizatora Seminariów Terenowych „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, przy okazji których regularnie odbywały się spotkania Komisji Geografii Turyzmu PTG. Wyróżniony został Medalem Pamiątkowym 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2018), oraz Złotą Odznaką PTG (2020). Zmarł po ciężkiej i wyniszczającej chorobie 20 kwietnia 2020 r.

Cześć jego pamięci!