MapoFaktura – Wspólne mapowanie obiektów noclegowych Łodzi za nami

MapoFaktura – to wydarzenie online, które odbyło się 8 kwietnia 2020 roku. Komisja Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego była jednym z partnerów tego wydarzenia. Ideą było wspólne mapowanie, a dokładniej weryfikowanie i uzupełnianie informacji w zasobach Open Street Map o obiektach noclegowych działających w Łodzi. MapoFaktura była okazją do nawiązania nowych kontaktów oraz współtworzenia bezpłatnej mapy świata. Brali w nim udział wszyscy, zarówno doświadczeni edytorzy map, jak i nowicjusze w tej dziedzinie.

MapoFaktura została zrealizowana za pomocą aplikacji Discord, choć pierwotnym założeniem tego wydarzenia było realne spotkanie osób zainteresowanych wspólnym mapowaniem. Jednakże, w związku z obecną sytuacją w Polsce i na świecie – epidemia koronawirusa – organizatorzy zmienili formułę wydarzenia. Spotkanie online rozpoczęło się od krótkiej prezentacji dr. Tomasza Napierały z Uniwersytetu Łódzkiego na temat wpływu epidemii koronawirusa na działalność sektora hotelarskiego w Łodzi. Warsztat na temat edycji w Open Street Map poprowadził Włodzimierz Bartczak ze stowarzyszenia OpenStreetMap Polska.

Mapowanie krok po kroku

MapoFaktura to wspólne mapowanie, które można opisać w kilku krokach. Na początku uczestnicy rozdzielili między siebie obiekty noclegowe, do ich podziału posłużyła aplikacja Trello. Następnie zapoznali się z wcześniej zgromadzonymi danymi na temat obiektów noclegowych w bazie zamieszczonej na Google Sheets. Korzystając z danych uczestnicy MapoFaktury edytowali istniejące, bądź wprowadzali nowe obiekty do Open Street Map. Przygotowanie bazy było wspólnym wysiłkiem studentów II roku studiów magisterskich kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz kadry Łódzkiej Organizacji Turystycznej. Uczestnicy MapoFaktury mieli również za zadanie zweryfikować dostarczone dane. Jeśli zdiagnozowali błąd, sporządzali raport o tym w Google Docs. Na koniec wracali do aplikacji Trello aby oznaczyć obiekt noclegowy jako zmapowany. W taki sposób wspólnie uaktualniono bazę obiektów noclegowych Łodzi dostępną dla wszystkich w Open Street Map.

Uczestnicy MapoFaktury zmapowali łącznie 154 obiekty noclegowe działające w Łodzi. Niektóre z nich były już zaznaczone na mapie, jednakże wymagały korekty danych. Pozostałe należało wprowadzić do zasobów Open Street Map. Oprócz nadania nazwy obiektu i ulokowania na mapie uczestnicy wydarzenia wpisywali podstawowe informacje dotyczące obiektu, takie jak: adres, numer telefonu, strona internetowa, adres email, kategoryzacja obiektu noclegowego, liczba pokoi i łóżek, dostęp do internetu, możliwość wykupienia śniadania, informacje o przystosowaniu obiektu dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Uczestnicy i organizatorzy MapoFaktury

Głównym organizatorem MapoFaktury byli studenci II roku studiów magisterskich kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego wraz z dr. Tomaszem Napierałą. W wydarzenie zaangażowały się również inne instytucje m.in.: Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska, Łódzka Organizacja Turystyczna z marką lodz.travel oraz Komisja Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. MapoFaktura stała się wyrazem wsparcia, jakie studenci i zaangażowane instytucje chcieli zapewnić dla sektora turystycznego, który ze względu na epidemię koronawirusa znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji.

Do udziału w MapoFakturze zgłosiło się 36 osób, w tym 23 uczestniczki oraz 13 uczestników. Połowa osób, które wzięły udział w wydarzeniu to osoby spoza Łodzi. MapoFaktura przyczyniła się zatem do promocji miasta wśród mieszkańców innych części kraju. Powodów uczestnictwa w MapoFakturze było wiele, przede wszystkim chęć wspólnego, wirtualnego zwiedzania i poznania Łodzi, jak również zainteresowania związane z działalnością obiektów noclegowych. Podróże, geografia i nowe technologie to najważniejsze zainteresowania uczestników MapoFaktury.