PTG beneficjentem programu Doskonała Nauka MNiSW

Doskonała Nauka to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach którego Polskie Towarzystwo Geograficzne zostało objęte wsparciem. Dzięki temu możliwym stanie się wydanie monografii „Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918 – 2018”. Monografia została zredagowana przez prof. dr. hab. Antoniego Jackowskiego i dr. hab. Tomasza Witesa. Recenzję naukową przygotował prof. dr hab. Kazimierz Krzemień. Dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wydanie książki: „Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018” wyniosła 27 800 zł.

Monografia „Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918 – 2018” stanowi opracowanie archiwizujące wydarzenia w ramach jubileuszu 100-lecia PTG dokumentowane również na naszej stronie: https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/. Uwzględnia zapis konferencji, sympozjów i innych wydarzeń, w tym wystaw, prelekcji odbywających się w ośrodkach akademickich oraz Sejmie RP. Monografia zawiera również przesłanie PTG do geografów świata zaprezentowane na Kongresie Geografii Polskiej. Monografia oprócz zapisu uroczystości centralnych przedstawia wydarzenia przygotowywane przez Oddziały i Komisje Tematyczne PTG, a także akcenty międzynarodowe Jubileuszu. Przewidywana objętość monografii to 18 arkuszy wydawniczych, planowany nakład 300 egz. Parametry edytorskie – oprawa twarda, szyta w formacie B5, z kolorową okładką.

W uzasadnieniu wsparcia wydania Księgi Jubileuszowej PTG zespół oceniający podkreślił nowatorski charakter tematyki monografii, w tym oryginalność prezentowanych materiałów, a także znaczenie przygotowanej monografii dla popularyzacji geografii w Polsce. Publikacja będzie dostępna w wersji wydrukowanej oraz w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Przedmiotem programu Doskonała Nauka MNiSW jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych poprzez wydawanie monografii naukowych. Program Doskonała Nauka został ustanowiony z dniem 28 sierpnia 2019 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Więcej informacji o programie można odnaleźć na stronach rządowych: https://www.gov.pl/web/nauka/doskonala-nauka.

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Dr hab. Tomasz Wites