Przekaż 1% dla PTG

Wielce Szanowni i Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wielce Szanowni i Drodzy Geografowie, Wielce Szanowni i Drodzy Przyjaciele Towarzystwa,

Powoli zbliża się termin rozliczeń podatkowych za rok 2019. W różnych mediach coraz częściej pojawiają się apele nawołujące do przeznaczenia 1% odpisu podatkowego na konkretny, szlachetny cel. Takim celem powinno być dla nas wszystkich Polskie Towarzystwo Geograficzne. Dlatego, nawiązując do poprzednich moich próśb, pozwalam sobie zwrócić się do Państwa z gorącym apelem o przekazanie na rzecz naszego Towarzystwa 1% odpisu podatkowego od PIT za rok 2019.

Obowiązujący w Polsce system finansowania organizacji i stowarzyszeń typu PTG znacznie ogranicza zakres realizacji przez Zarząd Główny podstawowych zadań statutowych. Obecna sytuacja finansowa w zasadzie uniemożliwia nam prowadzenie jakiejkolwiek sensownej polityki zarówno w sferze nauki, jak i kształcenia młodych kadr. Jedynym stałym źródłem dopływu finansów są bowiem jedynie składki członkowskie, a także wpływy z przekazywanych przez Państwa odpisów podatkowych.

Dzięki Państwa życzliwości i ofiarności w poprzednich latach Towarzystwo mogło znacznie uaktywnić swoją działalność. Na pierwszym miejscu należy wymienić bezprecedensowy wzrost w ostatnich latach liczby publikacji. W okresie 2018-2020 ukazało się kilkanaście tytułów prac, w przypadku których PTG było samodzielnym wydawcą lub współwydawcą. Ponadto Towarzystwo znacząco zaktywizowało swoją obecność na forum międzynarodowym.

Środki uzyskane z tytułu 1% podatku od początku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego w całości przeznaczaliśmy na fundowanie nagród dla laureatów Konkursu Prac Magisterskich PTG oraz dla wyróżniających się nauczycieli geografii. Tak więc, jeżeli Państwo nadal pozostaną wspaniałomyślni i przekażą na rzecz PTG swój odpis podatkowy, uzyskane tą drogą środki zostaną przede wszystkim przeznaczone na kontynuację działań na rzecz wsparcia młodych adeptów geografii i ich opiekunów.

Licząc na odruch Serca Polskich Geografów pozostaję z głębokim szacunkiem

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Prof. Dr hab. Antoni Jackowski

Aby przekazać 1% swojego podatku dochodowego należy w formularzu PIT wpisać:
1) nazwę OPP: POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE,
2) numer KRS: 0000110860,
3) wnioskowaną kwotę po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.