MapoFaktura – Jedyne takie wydarzenie online

Kalendarz dnia 8 Kwi 2020

MapoFaktura – wydarzenie online organizowane przez studentów II roku studiów magisterskich kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jednym z współorganizatorów jest Komisja Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Uczestnicy wydarzenia będą zajmować się weryfikowaniem i uzupełnianiem informacji w zasobach Open Street Map (OSM). Tematem pierwszej edycji MapoFaktury są obiekty noclegowe działające w Łodzi. MapoFaktura odbędzie się 8 kwietnia 2020 roku w godzinach 16.00 – 20.00 na platformie Discord. Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia informacji zamieszczanych na Facebooku: https://www.facebook.com/MapoFaktura. Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona!

Założeniem MapoFaktury było realne spotkanie osób zainteresowanych wspólnym mapowaniem, jednak w związku z obecną sytuacją w Polsce i na Świecie – epidemia koronawirusa – organizatorzy postanowili zmienić formułę wydarzenia. Aby nie narażać zdrowia uczestników zrezygnowano ze spotkania w budynku Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, na rzecz „spotkania” online. MapoFaktura może tym samym urozmaicić czas spędzany w domu o nowe, ciekawe doświadczenie.

Idea wspólnego mapowania

Uczestnicy MapoFaktury będą mieli za zadanie uzupełnienie informacji dotyczących obiektów noclegowych w Łodzi w zasobach OpenStreetMap. OSM to projekt społeczności internetowej mający na celu stworzenie darmowej, swobodnie dostępnej mapy całej kuli ziemskiej. OSM został stworzony w 2004 roku, a w 2018 r. liczba zarejestrowanych użytkowników przekroczyła 4,5 mln osób. Osoby zarejestrowane mogą edytować mapy, a tym samym powiększać i uaktualniać bazę danych dostępną dla wszystkich. „OpenStreetMap to mapa świata, stworzona przez ludzi, takich jak Ty, i z możliwością użycia pod otwartą licencją„.

Wydarzenia takie jak MapoFaktura związane z mapowaniem mogą występować w wielu formach. Nadrzędna idea jest jedna – wspólne tworzenie map lub edycja istniejących, nawiązanie nowych kontaktów oraz tworzenie bezpłatnej mapy świata. Tego rodzaju wydarzenia są otwarte dla wszystkich, zarówno dla ekspertów jak i nowicjuszy. Harmonogram takiej imprezy może przybierać różne formy. Istnieje podział na wydarzenia samodzielne lub współistniejące wraz z konferencjami, gdzie mapowanie jest jednym z jej elementów. Przykładami wydarzeń, z których MapoFaktura czerpie doświadczenia są: Mapping Downtown Flushing: Put the Map in Your Hands, Flushing (Nowy Jork, Stany Zjednoczone), Rencontre mensuelle (Grenoble, Francja), State of the Map Baltics (Ryga, Łotwa), Missing Maps London (Londyn, Anglia).

Technologie

MapoFaktura zrealizowana zostanie za pomocą aplikacji Discord, służącej do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych, ze zdjęciami oraz filmami. Przy tworzeniu projektu organizatorzy korzystali z platform umożliwiających i ułatwiających organizację pracy zdalnej – Slack i Trello. Aplikacja Slack spełniła rolę komunikatora tekstowego z możliwością wysyłania multimediów. Trello ułatwiło podział zadań i organizację pracy pomiędzy poszczególnymi osobami. Wykorzystując możliwość grupowej edycji jaką oferuje Google Docs organizatorzy stworzyli poszczególne elementy projektu MapoFaktura, m.in. formularz zgłoszeniowy.

Organizatorzy

Organizatorem MapoFaktury są studenci Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział Nauk Geograficznych UŁ należy do wiodących ośrodków geograficznych w Polsce. W wydarzenie zaangażowały się również inne instytucje: Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska, Łódzka Organizacja Turystyczna z marką lodz.travel, której misją jest budowanie pozytywnego wizerunku Łodzi jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Łodzi i aglomeracji łódzkiej. Kolejnym partnerem jest Komisja Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, stanowiąca forum wymiany myśli oraz wspólnych działań polskich geografów turyzmu.