V Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Problemy i wyzwania geografii komunikacji

Kalendarz dnia 15 Paź 2020

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Problemy i wyzwania geografii komunikacji organizowana jest wspólnie przez Komisję Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się w Krakowie, w dniach 15–16 października 2020 r. (termin zmieniony ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, Europie i na świecie). Serdecznie zapraszamy do udziału!

Konferencja ma zapewnić warunki do dyskusji naukowej zogniskowanej wokół teoretycznych, metodologicznych i empirycznych problemów geografii transportu. Jej celem jest również identyfikacja wyzwań badawczych oraz stworzenie warunków dla integracji środowiska naukowego w nawiązaniu do wieloletniej tradycji spotkań geografów transportu w Arłamowie i Polańczyki oraz w ostatnich latach w Gdańsku i Łodzi. Zapraszamy wszystkich badaczy, pracowników naukowych, doktorantów, studentów i entuzjastów zajmujących się tematyką komunikacji (transportu i łączności).

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Problemy i wyzwania geografii komunikacji została objęta Honorowym Patronatem przez: Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka, Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN prof. dr. hab. Tomasza Komornickiego, Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego prof. dr. hab. Antoniego Jackowskiego.

Szczegółowe informacje: