Wyniki wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023

Informujemy, że ogłoszono zatwierdzone wyniki Wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023 r. Poniżej prezentujemy oficjalną listę Członków Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Z radością odnotowaliśmy fakt, że wśród Członków Komitetu Nauk Geograficznych PAN wiele osób pełni znaczące funkcje w Polskim Towarzystwie Geograficznym. Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 • Dr hab. Marek Barwiński (Uniwersytet Łódzki, Członek Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej)
 • Prof. Dr hab. Paweł Churski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. Dr hab. Mirosława Czerny (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Dr hab. Marek Degórski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk)
 • Prof. Dr hab. Radosław Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Prof. Dr hab. Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Członek Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej)
 • Prof. Dr hab. Marek Drewnik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. Dr hab. Maciej Henryk Jędrusik (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Dr hab. Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. Dr hab. Wioletta Kamińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zastępca Przewodniczącego PTG)
 • Prof. Dr hab. Tomasz Komornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, Członek Zarządu Komisji Geografii Transportu PTG)
 • Prof. Dr hab. Andrzej Leon Kostrzewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. Dr hab. Kazimierz Krzemień (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Dr hab. Małgorzata Barbara Mazurek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodnicząca Oddziału Poznańskiego PTG)
 • Prof. Dr hab. Krzysztof Migała (Uniwersytet Wrocławski, Przewodniczący Klubu Polarnego PTG)
 • Dr hab. Urszula Myga-Piątek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zastępca Przewodniczącego PTG)
 • Dr hab. Danuta Halina Piróg (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • Dr hab. Zbigniew Podgórski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Przewodniczący Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej)
 • Prof. Dr hab. Rajmund Przybylak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Dr hab. Zofia Rączkowska (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk)
 • Prof. Dr hab. Marek Krzysztof Sobczyński (Uniwersytet Łódzki, Przewodniczący Komisji Geografii Politycznej i Historycznej PTG)
 • Prof. Dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. Dr hab. Andrzej Suliborski (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, Zastępca Przewodniczącego PTG)
 • Dr hab. Marek Więckowski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk)
 • Dr hab. Bogdan Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki, Przewodniczący Komisji Geografii Turyzmu PTG)
 • Dr hab. Marcin Wójcik (Uniwersytet Łódzki, Przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich PTG)
 • Dr hab. Andrzej Zborowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. Dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. Dr hab. Zbigniew Zwoliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)