Współpraca pomiędzy OpenStreetMap Polska a PTG

Z radością informujemy, że 30 stycznia 2020 roku przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska podpisali list intencyjny. Celem tego listu jest nawiązanie współpracy pomiędzy stowarzyszeniami w zakresie rozwoju nauk geograficznych, edukacji geograficznej i zastosowania wiedzy geograficznej z wykorzystaniem danych geograficznych udostępnianych na wolnych licencjach za pośrednictwem Internetu. Współpraca pomiędzy OpenStreetMap Polska a PTG stała się faktem.

Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska to organizacja non-profit, której celem jest promocja i wspieranie projektu OpenStreetMap na terenie Polski, jak również popularyzowanie idei wolnej kartografii oraz wykorzystania jej dla ogólnospołecznych celów, w tym celów edukacyjnych. OSM Polska wspiera tworzenie, gromadzenie i rozpowszechnianie ogólnodostępnych danych geograficznych.

Polskie Towarzystwo Geograficzne jest organizacją pożytku publicznego, która rozpoczęła swoją działalność w Warszawie, 27 stycznia 1918 roku. Kontynuuje swoje wiekowe dziedzictwo w duchu odpowiedzialności za historię, stan obecny i perspektywy rozwoju nowoczesnej geografii polskiej. PTG reprezentacje geografów polskich na arenie krajowej, europejskiej (jako członek EUGEO) i światowej.