Życzenia świąteczne i noworoczne Przewodniczącego PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Geograficznego pozwalam sobie przekazać Państwu, Państwa Rodzinom i Przyjaciołom Najserdeczniejsze Życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2020. W naszej tradycji kulturowej jest to jedno z najbardziej ważących Świąt, podczas których zawsze kiełkuje nadzieja, że kolejny rok przyniesie „lepsze”. Narodzone Boże Dziecię symbolizuje miłość, wolność i umiłowanie prawdy. Odbiciem tych ludzkich oczekiwań są liczne kolędy, zarówno współczesne, jak i tworzone przed setkami lat. Zawsze niosły one otuchę, nawet w trudnych latach zniewolenia narodowego. Niektóre zachowują aktualność do dnia dzisiejszego. W kolędzie patriotycznej Hymn do Boga (1830) śpiewano m. in.: Z miłym dziś wolności znakiem / Błagamy u Twego Tronu / By Polak znów był Polakiem / od kolebki aż do zgonu. W innej kolędzie, Bóg się rodzi, Pan nad Pany (1918) odnajdujemy strofę: Wzbudź w narodzie ufność, zgodę / Między wszystkimi stanami / Niech po cierpieniach, w nagrodę / Miłość mieszka między nami.

W skierowanych do Państwa Życzeniach Bożonarodzeniowych w 2016 r. pisałem m. in.: Chcemy, aby do świadomości Polaków powróciła Geografia jako piękny dział nauki i dydaktyki, ważny w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Niech w każdym zakątku kraju mieszkańcy dowiedzą się, że mimo wszelkich trudności Geografia trwa i trwać będzie. Musimy uświadomić wszystkim, że świat bez Geografii byłby konstrukcją ułomną i ubogą. Moim pragnieniem jest, aby te życzenia nie miały cezury czasowej, aby zawsze były obecne w naszej działalności.

Przekazując Państwu płynące z głębi mego serca Najlepsze Życzenia Świąteczne i Noworoczne równocześnie proszę pamiętać o tym, że jeżeli chcemy, aby nasza umiłowana Geografia zajęła odpowiednie miejsce w strukturze polskiej nauki, w świadomości społeczeństwa i różnych decydentów – musimy być silni! A nasza siła tkwi w jedności!

Z geograficznym pozdrowieniem,

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Prof. Dr hab. Antoni Jackowski