Profesor Antoni Jackowski odznaczony przez Ponadregionalne Stowarzyszenia Edukacyjne „Wieniawa”

Z radością informujemy, że Przewodniczący PTG Profesor Antoni Jackowski został odznaczony przez Ponadregionalne Stowarzyszenia Edukacyjne „Wieniawa” najwyższym wyróżnieniem Organizacji – repliką z brązu pomnika Jana Długosza, znajdującego się w Kłobucku. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w Krakowie, 29 października 2019 r., podczas posiedzenia Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze strony PSE „Wieniawa” w wydarzeniu uczestniczyły cztery osoby: Prezes Andrzej Sękiewicz, wiceprezes Jarosław Trzepióra, członek honorowy i laudator Marek Śliwiński oraz wicedyrektor Zespołu Szkół im. ks. Jana Długosza w Kłobucku Elżbieta Wójcik.

Główna działalność Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” związana jest z ideą utrwalania w społecznej świadomości niezwykłej postaci Jana Długosza. Odbywa się to w różny sposób, m.in. poprzez konferencje naukowe, wykłady i wydawnictwa. Od samego początku opiekę merytoryczną nad działalnością Organizacji sprawuje Uniwersytet Jagielloński. Pierwszy wyjazd Profesora Antoniego Jackowskiego z wykładem do Kłobucka miał miejsce w 2002 roku. Warto wspomnieć, że PSE „Wieniawa” dedykowało swoją działalność w 2018 r. rocznicy 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Poniżej fragment laudacji:

Dla nas, czyli Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa”, dalej Rodziny Długoszowej, kłobuckiej długoszowej Szkoły, Unii Długoszowej i młodzieży Szanowny Pan Profesor Antoni Jackowski jest Osobą Pierwszą, Mentorem i Protektorem, bez którego nasze środowisko nie osiągnęłoby tak wiele. To Profesor, razem z ludźmi nauki Alma Mater Cracoviensis – Franciszkiem Ziejką, śp. Jerzym Wyrozumskim i Andrzejem Chwalbą i innymi osobami tej uczelni, wyniósł Dni Długoszowskie i Wszechnice Długoszowe, odbywane w Kłobucku i Krakowie, na swoisty Parnas lokalnej, środowiskowej i ponadregionalnej działalności. Niemalże od początku działania PSE „Wieniawa” Jubilat wspierał, firmował i pomagał we wszystkich ważniejszych inicjatywach długoszowych, a sam kilkukrotnie gościł w stolicy długoszowej. „Rodzinie” Kronikarza w kraju i poza jego granicami pozostawił niekłamane „perły” intelektualne w postaci swoich wykładów, które służą szerzeniu wiedzy geograficznej, a zamieszczone zostały w kolejnych numerach „Zeszytów Długoszowskich”.

Biogram Profesora Antoniego Jackowskiego dostępny jest na stronach Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Jackowski. Z działalnością Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” można się zapoznać na stronach internetowych Organizacji: http://www.wieniawa.klobuck.net/.