Profesor Antoni Jackowski uhonorowany Medalem im. Wincentego Pola

Niniejszym pragniemy przekazać radosną informację, że nasz Najdroższy Przewodniczący, Profesor Antoni Jackowski w uznaniu zasług dla rozwoju geografii i jej popularyzacji w społeczeństwie został uhonorowany przez Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk Medalem im. Wincentego Pola. Wyniki Konkursu podała do wiadomości Kapituła Medalu 11 października 2019, a Komitet Nak Geograficznych PAN przyjął je przez aklamację z owacjami. Naszemu Przewodniczącemu składamy najserdeczniejsze gratulacje! Głęboko i szczerze dziękujemy za wszystko!

Wioletta Kamińska, Przemysław Śleszyński

Zastępcy Przewodniczącego PTG

Członkowie Komitetu Nauk Geograficznych PAN

Biogram Profesora Antoniego Jackowskiego dostępny jest na stronach Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Jackowski.