Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W dniu 20 września 2019 roku w Warszawie, dzięki gościnności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W trakcie spotkania wręczono nagrody laureatom konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu geografii. Następnie zgromadzeni członkowie PTG wysłuchali sprawozdań rzeczowego i finansowego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. W dalszej kolejności przyznane zostały odznaczenia statutowe Towarzyska – Członkostwo Honorowe, Medale PTG oraz Złote Odznaki. W części końcowej odbyła się ciekawa dyskusja dotykająca zagadnień organizacyjnych, merytorycznych oraz finansowych. Konkluzje z niej wynikające znajdą się w sprawozdaniu przygotowywanym przez Komisję Wnioskową. Kolejne Walne Zgromadzenie Delegatów połączone z wyborem nowych władz Towarzystwa odbędzie się we Wrocławiu, najprawdopodobniej w drugiej połowie czerwca 2020.

Konrad Czapiewski

Członek Zarządu Głównego PTG