Promocja książki pt. „Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej”

24 maja 2019 r. w Muzeum Krakowa – Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera odbyła się uroczysta promocja książki pt. „Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej” autorstwa Antoniego Jackowskiego, Elżbiety Bilskiej-Wodeckiej, Izabeli Sołjan oraz Justyny Liro. Publikacja ta, będąc pierwszym w międzynarodowej literaturze geograficznej opracowaniem prezentującym losy geografii i geografów w latach II wojny światowej, została wydana przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne. Recenzentem książki jest prof. dr hab. Andrzej Lisowski.

Spotkanie otworzył prof. Marek Drewnik, Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej (Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) witając zgromadzonych gości i przedstawiając autorów wydanej publikacji. W wystąpieniu Pana Dyrektora znalazło się również wprowadzenie do podjętej w książce tematyki ukazującej geografów, zarówno tych, którzy stawili czynny opór okupantom czy też prowadzących studia naukowe oraz konspiracyjną działalność edukacyjną w trakcie II wojny światowej. W zasadniczej części spotkania wystąpili prof. Antoni Jackowski oraz prof. Izabela Sołjan przedstawiając strukturę książki i sygnalizując zawarte w niej unikatowe materiały faktograficzne. Zebrani mogli usłyszeć o stratach w okresie II wojny światowej poniesionych przez polską geografię zarówno ze strony okupantów niemieckich, jak i sowieckich.

Doniosły nastrój panujący w Muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera stanowił wyjątkową oprawę tego wydarzenia o czym dzielili się uczestnicy spotkania podczas promocji książki jak też w późniejszych rozmowach. Zapraszając do lektury książki dołączamy krótką fotorelacją z tego spotkania autorstwa Anny Wojnar (Alma Mater).

Sekretarz Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Tomasz Wites