Dni Geografa 2019 na Uniwersytecie Łódzkim

W ramach obchodów Dni Geografa 2019 na Uniwersytecie Łódzkim odbył się szereg interesujących wydarzeń. Kulminacją obchodów geograficznego święta było otwarcie otwarcie wystawy „1919 – 2019. Sto lat województwa łódzkiego w zbiorach Biblioteki UŁ”. Wydarzenie rozpoczęło się 16 kwietnia o godzinie 12:00. Wystawę współorganizowaną przez Oddział Łódzki PTG otworzyła V-ce Dyrektor BUŁ pani Dorota Bartnik oraz Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTG dr Łukasz Musiaka. W czasie otwarcia wydarzenia Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pan Andrzej Górczyński przekazał JM Rektorowi UŁ prof. Antoniemu Różalskiemu sadzonkę miododajnej lipy w ramach akcji 100 000 drzew na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Drzewko zostało zasadzone w ogrodzie Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Po oficjalnej części nastąpiło oprowadzanie zgromadzonych gości przez kuratorkę wystawy – dr hab. Lucynę Wachecką-Kotkowską, Skarbniczkę Łódzkiego Oddziału PTG. Drugą częścią wernisażu był wykład prof. Marka Sobczyńskiego na temat: „Sto lat istnienia woj. łódzkiego. Geneza, rozwój przestrzenny i podziały wewnętrzne”. Wystawę można oglądać w gmachu BUŁ do połowy czerwca br. Wydarzenie swoim patronatem objęli Rektor UŁ prof. Antoni Różalski, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau. Patronem wystawy jest „Promuje Łódzkie”.

Kolejne wydarzenia miały miejsce na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Po powtórce wykładu prof. Sobczyńskiego dla studentów i wykładowców WNG rozpoczął się konkurs wiedzy geograficznej dla przedstawicieli wszystkich kierunków WNG UŁ: geografii, gospodarki przestrzennej, geoinformacji, geomonitoringu oraz turystyki i rekreacji. Tegorocznym hasłem przewodnim wydarzenia była oczywiście 100. rocznica powstania województwa łódzkiego. Konkurs przygotowali studenci wszystkich kół naukowych WNG UŁ pod kierownictwem przewodniczącego Oddziału Łódzkiego PTG. Pytania konkursowe dotyczyły geografii i historii województwa a także sprawdzały wiedzę studentów na temat funkcjonowania ich macierzystego wydziału. Pierwsze miejsce zajęła w tym roku gospodarka przestrzenna przed geografią i geoinformacją. Konkurs kierunków został objęty wsparciem i patronatem JM Rektora UŁ prof. Antoniego Różalskiego i Dziekana WNG UŁ dr hab. Bogdana Włodarczyka, prof. UŁ. Trzecią część obchodów stanowił integracyjny grill dla studentów, pracowników, kół naukowych i licealistów w ramach Drzwi Otwartych WNG UŁ.

Dni Geografa weszły już na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Oddział Łódzki PTG i Bibliotekę UŁ. Organizatorzy mają nadzieję, że kolejne edycje będą cieszyły się rosnącą popularnością wśród uczniów, studentów, pracowników WNG, członków PTG i sympatyków geografii.

dr Łukasz Musiaka

Przewodniczący Łódzkiego Oddziału PTG