Ogólnopolska konferencja naukowa „Badania geograficzne w województwie podkarpackim – historia, współczesność i przyszłość”

Kalendarz dnia 22 Mar 2019

Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Urząd Marszałkowski w Rzeszowie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Badania geograficzne w województwie podkarpackim – historia, współczesność i przyszłość. W 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego”.

Konferencja związana jest z jubileuszem 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz 20-lecia województwa podkarpackiego. Konferencja adresowana jest do środowiska naukowego województwa podkarpackiego i kraju. Odbędzie się ona 22 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

Główne cele konferencji:

  • prezentacja osiągnięć badawczych i edukacyjnych polskiej geografii, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego,
  • dyskusja nad dużą rolą wiedzy geograficznej w rozwoju gospodarczym regionu i kraju.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 marca 2019 r. poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailem na adres ptgrzeszow(at)gmail.com.

Linki: