Przesłanie Polskiego Towarzystwa Geograficznego do Gdańszczan i wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce

Trzynastego stycznia 2019 roku doszło do bulwersującego, nieuzasadnionego i niezrozumiałego barbarzyństwa. W niedzielę, podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zamordowano Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Rodzinie i Gdańszczanom, w tym członkom Oddziału Gdańskiego PTG i geograficznej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, składamy szczere i głębokie słowa współczucia i otuchy. Łączymy się z bliskimi Prezydenta w bólu, zapewniając o naszym wsparciu i modlitwie.

Śmierć śp. Pawła Adamowicza skłania do refleksji i działań, aby te tragiczne wydarzenia nie posłużyły za pretekst do obwiniania się i szkalowania, i aby nigdy się nie powtórzyły. Odejście w dramatycznych okolicznościach osoby publicznej, zamiast wyciszyć emocje i skłonić do godnej żałoby, dla niektórych uczestników życia publicznego, stało się pożywką dla niegodnych postaw, złych intencji i frustracji. W tym kontekście członkowie obchodzącego swe stulecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego z głębokim żalem, smutkiem i niezgodą obserwują rosnącą w Polsce wrogość i wzajemną nienawiść, chorobliwie absorbującą elity polityczne i kulturalne, a w coraz większym stopniu całe społeczeństwo i przeróżne instytucje naszego państwa. Patologiczny, przedłużający się konflikt nie ma precedensu w historii Polski. Nie jest naszą rolą rozsądzanie, kto ma w tym coraz bardziej bezrozumnym sporze rację. Ze smutkiem jednak zauważamy, że nieszczęśliwe, tragiczne zdarzenie, zamiast zmusić do refleksji, nawet na święty czas żałoby, nie zaprzestało polsko-polskiej wojny, która jak rak wyniszcza naszą Wspólnotę, rujnuje więzi społeczne, ogranicza rozwój kraju i negatywnie rzutuje na przyszłość Polaków.

Dlatego wzywamy całą klasę polityczną, która głównie odpowiada za ten stan rzeczy, do opamiętania się. Wybraliśmy Was w wolnych, demokratycznych wyborach i nie godzimy się na takie uprawianie działalności publicznej, które przynosi olbrzymie straty społeczne dla kraju i wstyd na arenie międzynarodowej. Przywołujemy elity do znalezieni sposobu na pojednanie i wyjście z tej fatalnej sytuacji społeczno-politycznej. Gorąco wspieramy te głosy, które roztropnie i odpowiedzialnie apelują o godne przeżywanie żałoby, miarkowanie wypowiedzi, pohamowanie się od oskarżeń, szanowanie przeciwników oraz znalezienie dróg pojednania.

Zdecydowanie nie akceptujemy postawy części mediów, podsycających, a nawet kreujących społeczno-polityczne spory, oraz uniemożliwiających racjonalną debatę publiczną. Wzywamy środowisko dziennikarskie do powstrzymania się, odpowiedzialnej postawy oraz uszanowania żałoby i uczuć Bliskich śp. Pawła Adamowicza. Domagamy się rzetelnego, wyzbytego od indywidualnych uprzedzeń informowania, wstrzemięźliwości w wydawaniu pochopnych oraz boleśnie raniących ocen i sądów, uczciwości oraz zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

Wierzymy, że nie wszystko jeszcze stracone. Polskie Towarzystwo Geograficzne w swojej długiej i dumnej historii przeżywało radosne, ale i smutne karty historii Polski. Dzięki wyzwoleniu społecznej dobroci, politycznemu porozumieniu ponad podziałami i przyjmowaniu jako najważniejszej polskiej racji stanu, z tych ostatnich udawało się wyjść obronną ręką. Oby nagła, tragiczna i bezrozumna śmierć Prezydenta śp. Pawła Adamowicza nie pozostała ofiarą nadaremną a zmieniła nasze życie na lepsze.

W tym smutnym, sobotnim dniu 19 stycznia 2019 roku łączymy się w żałobie i odpowiedzialności ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, kierując obywatelski apel o porzucenie agresji i o pojednanie.

prof. dr hab. Antoni Jackowski (Kraków), Przewodniczący PTG
dr Tomasz Wites (Warszawa), Sekretarz Zarządu Głównego PTG
dr hab. Wioletta Kamińska (Kielce)
dr Marcin Mazur (Warszawa)
dr hab. Urszula Myga-Piątek (Sosnowiec)
dr Tomasz Napierała (Łódź)
dr Wioletta Szymańska (Słupsk)dr hab. Przemysław Śleszyński (Warszawa)