Życzenia świąteczne Przewodniczącego PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Wszyscy Przyjaciele, Szanowni Państwo,

Pozwalam sobie odwiedzić Państwa w tym uroczystym Dniu Wigilijnym, aby w imieniu Polskiego Towarzystwa Geograficznego przełamać się ze wszystkimi symbolicznym opłatkiem. Pragnę Państwu przekazać z głębi serca płynące Życzenia Pogodnych, Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019. Oby we wszystkich naszych sercach i domach zapanowały Pokój i Nadzieja dające wiarę, że mimo różnych poglądów i przekonań jesteśmy jedną wspólnotą. Wymagać to będzie od nas oddania się bez reszty w służbę Prawdy, która zawsze zwycięża!

O tym, że jest to możliwe przekonały obchody Jubileuszu 100-lecia naszego Towarzystwa. Wszyscy daliśmy wyraz jedności, poczucia siły, dumy z tego, że jesteśmy geografami. Mimo istniejących różnic w poglądach politycznych wznieśliśmy się wysoko ponad wszelkie podziały, uznając, że nasza Przyjaźń, uprawiany zawód, nasze życie geograficzne i rodzinne są ważniejsze od tego, co dzieje się wokół nas!

Dzięki wielkiej aktywności nas wszystkich w mijającym Roku Jubileuszowym Polskie Towarzystwo Geograficzne stało się ważnym podmiotem życia naukowego, oświatowego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego w Polsce. Możemy z dumą stwierdzić, że po wielu trudnych latach odzyskaliśmy należne nam miejsce w przestrzeni publicznej. Świadczą o tym wypowiedzi wielu wybitnych uczonych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Pamiętajmy o tym w nadchodzącym roku, a także w kolejnych latach. Nie możemy pozwolić na ponowną utratę rangi Towarzystwa w świadomości społecznej.

Nadchodzą trudne czasy związane z wprowadzaniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Pojawiają się tendencje tworzenia różnych jednostek, które w konsekwencji mogą prowadzić do dezintegracji naszego środowiska. Musimy podjąć działania, które będą minimalizować skutki tych niekorzystnych zjawisk. Przed Towarzystwem stoi może najważniejsze w jego dziejach zadanie, a mianowicie utrzymanie jedności środowiska geografów. Będzie to wymagać wielkiej ofiarności ze strony nas wszystkich, niezależnie od tego, jakie zajmujemy stanowisko w służbie geograficznej i gdzie mieszkamy.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo! W ten niecodzienny wieczór nie zapominajmy o naszych Antenatach. To oni zostawili nam wspaniałe przesłanie jak godnie przechodzić przez życie. Bardzo często umiłowanie Prawdy wymagało od nich poniesienia ofiary życia!

Pragnę życzyć Państwu Spokojnych Świąt. Oby Narodzony Chrystus błogosławił Wasz wysiłek na rzecz geografii, a także Wasze rodziny i miejsca pracy. Oby pozwolił nam wszystkim spotkać się za rok!

Z geograficznym pozdrowieniem,

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Prof. Dr hab. Antoni Jackowski