IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji

Kalendarz dnia 9 Maj 2019

Komisja Geografii Komunikacji PTG, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ oraz Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ zapraszają na: IV Międzynarodową Konferencję Naukową – Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji. Konferencja ma zapewnić warunki do dyskusji naukowej zogniskowanej wokół teoretycznych, metodologicznych i empirycznych problemów geografii transportu. Jej celem jest również identyfikacja wyzwań badawczych oraz stworzenie warunków dla integracji środowiska naukowego w nawiązaniu do wieloletniej tradycji spotkań geografów transportu w Arłamowie, Polańczyku oraz w ostatnich latach w Gdańsku. Zapraszamy wszystkich badaczy, pracowników naukowych, doktorantów, studentów i entuzjastów zajmujących się tematyką komunikacji (transportu i łączności).

Problematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

  • Nowe koncepcje badawcze w geografii komunikacji,
  • Przekształcenia przestrzenne sieci transportowych i łączności,
  • Innowacje i postęp w transporcie i łączności,
  • Wyzwania zrównoważonego rozwoju,
  • Zarządzanie systemami transportu i łącznością,
  • Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo w transporcie,
  • Perspektywy badawcze geografii komunikacji.

Referaty można wygłosić w językach: polskim, angielskim i rosyjskim.

Materiały konferencyjne: