15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych”

Kalendarz dnia 8 Paź 2018

W dniach 8-9 października 2018 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbędzie się 15. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych” połączona z 11. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości.

Konferencja jest organizowana przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wspólnie z Komisją Geografii Przemysłu PTG i innymi podmiotami w ramach obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1918-2018 i Roku Polskiej Geografii. Szczegóły dostępne są na stronie konferencji pod adresem http://przedsiebiorczosc.eu/.

Do pobrania: