Podsumowanie XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji

W dniach 24-25 września 2018 na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się XXIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Organizatorami Konferencji były Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sekcja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wsparcia dla Konferencji w różnej formie udzielili: ESRI Polska, Hexagon Geospatial, Instytut Badawczy Leśnictwa, INVESTGIS, ProGea 4D oraz Urząd Miasta Łodzi. Konferencja pod tytułem „Współczesna teledetekcja w badaniach środowiska geograficznego” była jednym z wydarzeń związanych ze 100-leciem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

W dwudniowych obradach wzięło udział 80 osób reprezentujących 25 różnych uczelni i firm z całej Polski oraz jedną uczelnię z Niemiec. W czasie Konferencji wygłoszonych zostało 40 referatów oraz zaprezentowano 19 posterów (streszczenia). Uczestnicy mieli także możliwość poznać fragmenty miasta w ramach wycieczki „Łódź [od]nowa”. Na koniec Konferencji wyłoniono laureatów trzech konkursów „o Złoty Piksel”: na najlepszy referat (laureatem został Andrzej Kotarba z Centrum Badań Kosmicznych PAN za referat „Pionowe zróżnicowanie zachmurzenia ogólnego nad Polską na podstawie jednoczesnych obserwacji satelitarnych lidaru CALIOP i radaru CloudSat”), najlepszą pracę magisterską (Anita Sabat-Tomala za pracę „Zastosowanie danych hiperspektralnych Hyspex do badania jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego” napisaną pod kierunkiem pani Anny Jarocińskiej na Uniwersytecie Warszawskim) oraz na najlepszą pracę wykorzystującą dane programu Copernicus (Piotr Wężyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za referat „Przeskalowywanie informacji ze zintegrowanych chmur punktów ULS i TLS w metodzie automatycznej detekcji zniszczeń lasu na obrazach Dove (Planet) oraz Sentinel-2 (ESA) w Borach Tucholskich”).

Elementem Konferencji były także warsztaty przeprowadzone przez: Instytut Badawczy Leśnictwa (Naziemne pomiary hiperspektralne oraz Przetwarzanie danych z lotniczego skanowania laserowego w środowisku R), firmę ProGea 4D (PlanetLabs – badaj nieustannie zmieniający się świat – wprowadzenie do teledetekcji satelitarnej na podstawie zobrazowań Planet) oraz Hexagon Geospatial (Tworzenie modeli przetwarzania danych dla geoprocesów działających w chmurze – Smart M.apps firmy Hexagon).

Adam Bielecki
Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki PTG, Uniwersytet Łódzki