Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska

Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza do zgłaszania prac magisterskich w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska. Konkurs odbędzie się w ramach XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji „Współczesna Teledetekcja w Badaniach Środowiska Geograficznego” w dniach 24-25 września 2018 r.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie napisane w języku polskim lub angielskim, przygotowane i obronione w okresie od 1 października 2016 r. do 16 września 2018 r., które uzyskały ocenę co najmniej dobrą. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 września 2018 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Konferencji pod adresem https://ptgeo.org.pl/2017/12/xxiii-ogolnopolska-konferencja-fotointerpretacji-i-teledetekcji/.