XXXIV Seminarium terenowe pt. „Warsztaty z geografii turyzmu”

Kalendarz dnia 20 Wrz 2018

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komisja Geografii Turyzmu PTG zapraszają na XXXIV Seminarium Terenowym pt. „Warsztaty z geografii turyzmu”, które odbędzie się w dniach 20-22 września 2018 r. w Spale koło Tomaszowa Maz. w województwie łódzkim. Seminarium jest jednym z najstarszych w Polsce nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych skupiających grono naukowców z różnych dziedzin zajmujących się turystyką.

Głównym celem Seminarium jest prezentacja:

  • ukończonych prac związanych z aktualnymi problemami badawczymi z zakresu turystyki,
  • wyników ukończonych ostatnio (lata 2016-2018) prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu turystyki,
  • tematów i założeń przygotowywanych prac z zakresu turystyki realizowanych na stopień naukowy,
  • dorobku ośrodków naukowo-dydaktycznych (krajowych, zagranicznych) w zakresie różnych dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką i jego wykorzystania w nauce i praktyce.

W czasie Seminarium planowane jest kolejne spotkanie robocze Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego poświęcone bieżącym sprawom, którymi aktualnie zajmuje się Komisja. Zebranie ma charakter otwarty i mile widziane są na nim także osoby niebędące członkami Komisji czy PTG.

Do pobrania: