Walne Zgromadzenie Delegatów PTG w Sosnowcu

Kalendarz dnia 29 Wrz 2018

Dzięki uprzejmości Oddziału Katowickiego PTG oraz gościnności Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego już dzisiaj możemy potwierdzić, że Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbędzie się przy okazji Regionalnego Zjazdu Geografów w Sosnowcu.

Walne Zgromadzenie Delegatów PTG rozpocznie się 29 września 2018 r. ok. godz. 15.00. Zostanie poprzedzone spotkaniem Prezydium Zarządu Głównego i zebraniem Zarządu Głównego PTG. O szczegółach wydarzenia będziemy na bieżąco informować.