Pierwsza Pielgrzymka Geografów na Jasną Górę

Kalendarz dnia 26 Maj 2018

Z okazji Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w dniu 26 maja 2018 roku (sobota) odbędzie się Pierwsza Pielgrzymka Polskich Geografów na Jasną Górę. Będziemy się modlić w intencji zmarłych Geografów, a także prosić Matkę Bożą o błogosławieństwo dla Towarzystwa na następne stulecie. Uroczystości religijne poprowadzi Ksiądz Biskup dr Krzysztof Zadarko, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

Jako dar naszego środowiska pragniemy przekazać Sanktuarium Jasnogórskiemu monumentalne wydawnictwo „Geografowie polscy. Słownik biograficzny”, w którym znalazł się m. in. biogram wybitnego Geografa i Paulina Ojca doc. dra hab. Ludwika Kaszowskiego.

Do udziału w Pielgrzymce zapraszamy wszystkich Geografów i sympatyków Geografii wraz z Rodzinami i Przyjaciółmi.

Program pielgrzymki:

  • 10.00-11.30 – Konferencja naukowa pt. „Jasna Góra w badaniach geografów” – Sala Różańcowa,
  • 12.00 – Msza św. w intencji polskich geografów – Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Informacje organizacyjne

W organizacji Pielgrzymki pomaga zaprzyjaźniony z nami Paulin Ojciec dr Mariusz Tabulski, a także Oddział Częstochowski PTG i jego Przewodnicząca kol. Urszula Gospodarek. W dniu Pielgrzymki Oddział zaaranżuje punkty informacyjne na Jasnej Górze. Ponadto po Mszy św. zorganizuje zwiedzanie (za niewielką opłatą) Starej Biblioteki Klasztoru Jasnogórskiego. Osoby zainteresowane wizytą w Bibliotece prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną na adres kol. Urszuli Gospodarek (ugospodarek(at)interia.pl) do 20 maja br. Oddział służy też informacją w sprawach noclegowych.

Pod względem merytorycznym Pielgrzymkę przygotowuje Komisja Geografii Religii PTG. Osobą odpowiedzialną jest kol. dr Franciszek Mróz z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prosimy o przekazanie na adres franciszek.mroz(at)up.krakow.pl informacji dotyczącej ewentualnego wystąpienia podczas konferencji wraz z podaniem tytułu referatu do dnia 20 maja br. Teksty wystąpień będą opublikowane w czasopiśmie „Peregrinus Cracoviensis”.