Wystawa i konferencja w Sejmie RP z okazji 100-lecia PTG

Kalendarz dnia 19 Mar 2018

Plakat wystawy i konferencji w Sejmie RP z okazji 100-lecia PTG Dzięki uprzejmości Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej mamy wielki zaszczyt i przyjemność zaprosić na specjalną uroczystość – Wystawę i Konferencję, poświęconą wkładowi geografów w rozwój Polski w ostatnim stuleciu, w tym badania naukowe i eksperckie kraju. Oficjalne uroczystości rozpoczną się 19 marca 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmu o godzinie 11.00. Tego dnia zaplanowana jest okolicznościowa Konferencja pt. „UDZIAŁ GEOGRAFII W BUDOWIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO” oraz oficjalne otwarcie Wystawy pt. „GEOGRAFIA POLSKA – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ” (która jest czynna do zwiedzania w Holu Sejmu RP już od 16 marca). Uroczystości te w Sejmie RP objął swym Patronatem jego Marszałek, Pan Marek Kuchciński.

Konferencja w dniu 19 marca 2018 r. kierowana jest przede wszystkim do środowisk praktycznych i decydenckich (posłów, senatorów, urzędników państwowych i samorządowych). Jej celem jest prezentacja i dyskusja nad dorobkiem naukowo-praktycznym geografii i geografów związanym z wykorzystaniem wiedzy geograficznej w rozwoju cywilizacyjnym (społecznym, gospodarczym, kulturowym, regionalnym) kraju w ostatnim stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 r. i wyzwań przyszłości.

Do pobrania: