Internetowy konkurs wiedzy o województwie małopolskim

Kalendarz dnia 5 Kwi 2018

Internetowy konkurs „Małopolska – przyroda, ludzie, gospodarka” jest jedną z inicjatyw organizowaną przez Krakowski Oddział PTG w ramach jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Celem konkursu jest promowanie wiedzy geograficznej o województwie małopolskim. Wiedza geograficzna pozwala zrozumieć wiele zjawisk i procesów, przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, jakie mają miejsce wokół nas i wpływają także na nasze życie. Wiele zjawisk o charakterze globalnym przybiera różne formy w poszczególnych regionach.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie i sprawdzenia swojej wiedzy na temat środowiska geograficznego i gospodarki województwa małopolskiego. Pytania konkursowe będą dotyczyć zarówno zagadnień przyrodniczych, jak też społeczno-gospodarczych, przykładowo: jakie skały występują w regionie i jaki to ma związek z rzeźbą terenu oraz złożami surowców mineralnych, jak rzeźba terenu wpływa na warunki klimatyczne w różnych częściach województwa, jakie gleby występują w regionie i jaki to ma związek z roślinnością, ilu mieszkańców liczy Małopolska i czym się oni zajmują, gdzie i czym podróżują, jakie są najcenniejsze obiekty turystyczne regionu, jak chronione jest środowisko Małopolski, a co mu zagraża.

Zapraszamy na stronę internetową konkursu: http://ptg.up.krakow.pl/contest/konkurs-wiedzy-o-malopolsce.