III Konferencja Naukowa „Turystyka Wiejska. Nauka, Edukacja, Praktyka”

Kalendarz dnia 5 Cze 2018

Katedra Turystyki Wiejskiej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Wielkopolski Park Narodowy zapraszają na III Konferencję Naukową „Turystyka Wiejska. Nauka, Edukacja, Praktyka” pod hasłem „Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych”.

Głównym założeniem konferencji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów na temat znaczenia edukacji w kształtowaniu oferty obszarów przyrodniczo cennych i ich użytkowania turystycznego wraz z przykładami dobrych praktyk w tym zakresie. Problematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

  • Formy, techniki, narzędzia edukacji: nowe technologie a tradycyjne metody; bariery oraz skuteczność ich stosowania; edukacja edukatorów.
  • Współpraca w obrębie udostępniania obszarów przyrodniczo cennych: podmioty, zakres, budowanie sieci, komunikacja z otoczeniem i zamawiającymi.
  • Strefowanie obszarów przyrodniczo cennych dla turystyki: założenia i przykłady delimitacji; zasady udostępniania poszczególnych stref – studia przypadków.
  • Segmentacja odbiorców: ich profil, oczekiwania, zachowania, motywy korzystania z działań edukacyjnych, formy komunikacji z nimi.
  • Formy turystyki na obszarach przyrodniczo cennych.

Do pobrania: