Życzenia świąteczne i noworoczne Przewodniczącego Zarządu Głównego PTG

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Szanowni Państwo,

Powoli zbliża się czarodziejski okres świąteczny. Pozwalam więc sobie przekazać wszystkim Koleżankom i Kolegom, a także miłośnikom Geografii i sympatykom Polskiego Towarzystwa Geograficznego wiele Najserdeczniejszych Życzeń Radosnych, Spokojnych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2018.

Tegoroczne Święta są dla nas wszystkich szczególne, bo wprowadzają nas w misterium Roku Geografii Polskiej, którego punktem kulminacyjnym będą uroczystości związane z Jubileuszem 100-lecia naszego Towarzystwa. U progu odzyskania przez Polskę Niepodległości nasi Antenaci postanowili utworzyć organizację zrzeszającą polskich geografów. Uznali bowiem, że geografia stanowi tę dziedzinę wiedzy, która będzie szczególnie potrzebna wyzwalającej się z niewoli Polsce. Powszechnym uznaniem cieszył się wysiłek geografów i kartografów przy scalaniu terytorium Polski i wyznaczaniu na Konferencji Paryskiej (1919-1920) granic Rzeczypospolitej, udział geografów w pracach na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego i kulturalnego kraju, a także działania na rzecz kształtowania świadomości narodowej i patriotycznej społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży.

Przez mijające 100 lat Towarzystwo stale uświadamiało Polakom, jak ważną rolę w życiu kraju odgrywa Geografia. Pomimo różnych zawirowań historycznych, nasze środowisko zawsze starało się zachować jedność i nie ulegać koniunkturalnym wpływom politycznym. Dzięki temu możemy obchodzić swój Wspaniały Jubileusz w poczuciu dumy ze zrealizowania z nawiązką celu, jaki w 1918 roku nakreślili nasi Wielcy Antenaci.

Dla każdego świadomego Polaka, a więc i Geografa, w okresie tych 100 lat najbardziej bliskimi wyrazami stały się Niepodległość oraz Solidarność. Zachowajmy je w naszej świadomości – zwłaszcza dziś, gdy niektórzy kwestionują naszą Niepodległość, a słowo „Solidarność” staje się pojęciem jedynie historycznym.

W tym niełatwym czasie dla Polski pamiętajmy o słowach kolędy, które powinny stać się naszą codzienną modlitwą:

[…] Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami […].

Prośmy więc Narodzonego Chrystusa o pomyślność dla Polski oraz dla nas samych i naszych Najbliższych, ale także dla wybranki naszych serc – Geografii. Niech Boże Dziecię błogosławi środowisku Geografów i sprawi, aby nasze świętowanie w 2018 roku było pełne Przyjaźni i właśnie Solidarności. Byśmy w okresie Roku Geografii Polskiej pamiętali o tym, że tworzymy Wspaniałą Wspólnotę Geografów! I tak powinno być co najmniej przez kolejne 100 lat!

W Wieczór Wigilijny, gdy będziemy się łamać opłatkiem, przywołajmy choć na chwilę pamięć o Geografach, którzy już odeszli. Bez Nich nie byłoby Towarzystwa i silnej Geografii. Należy się Im nasza wdzięczność!

Pozwalam sobie przekazać Państwu wiele najserdeczniejszych i najcieplejszych pozdrowień. Bądźmy zawsze RAZEM!!! W tym bowiem tkwi siła naszej Geografii i naszego środowiska! Udanego świętowania w 2018 roku!

Z wyrazami głębokiego szacunku

Przewodniczący Zarządu Głównego PTG

Prof. Dr hab. Antoni Jackowski